Domů pro nouzové ubytování zoufale málo

Tři tisícovky brněnských bezdomovců, jako nezbytná součást tržně kapitalistické společnosti, trpěly v Brně zejména přes zimu nedostatkem dobrých ubytoven s poskytováním potřebného.

Brněnští radní schválili investiční záměr postavit v Železniční ulici č. 8 až 10 na rozhraní městských částí Brno - Střed a Brno - Jih za 31 milionů Kč zařízení, které ve městě dosud chybí. Jde o dočasnou ubytovnu (asi na jeden rok) výhradně pro ty, kteří chtějí svoji současnou nelehkou životní situaci aktivně řešit a společnosti pak za pomoc taky něco vrátit.

Jde o nevyužívanou víceúčelovou stavbu ubytovny, prádelny a skladů, kterou v minulosti měli jako střechu nad hlavou zejména zahraniční dělníci. Budova má podstoupit rekonstrukci. Pak jako budoucí městská ubytovna pro sociálně slabé s 12 pokoji a 30 lůžky má sloužit především rodinám s dětmi. Její obyvatelé mají mít zajištěnu sociální péči.

Podle projektu čeká na výměnu tepelné izolace, hydroizolace, vnitřních rozvodů. Opravy tam podstoupí podlahy, vnitřní a vnější upořádání prostor, střechy i kotelna s dostatečně výkonným kotlem. V Brně je asi 55 ubytoven pro sociálně slabě. Mnohým z nich akutně hrozí uzavření, protože nevyhovují normám pro civilizované užívání, jsou opotřebené, není do nich možné umístit to, co je k poskytování péče potřeba aj. V Železniční ulici bude objekt omlazený do standardu ubytovny pro nezbytně nutnou dobu, který má bránit např. rozpadu rodin s dětmi v krizové situaci, jejich propadu do stavu bezdomovectví a sociálního vyloučení. Tedy bránit vzniku dalších celospolečenských nákladů spojených s výskytem dalších lidí žijících na ulici, s nimiž by se pak město muselo neplánovaně vypořádat. Sociální pracovníci proto budou s ubytovanými hledat způsob, jak získat práci a tím zdroj obživy i ekonomického osamostatnění rodiny. Následně s nimi nacvičovat hledání jiných forem bydlení.

»Konečně smysluplný projekt. Ano, lidem je potřeba pomáhat. Ještě je nezbytné zlepšit péči o lidi, kteří trpí závislostmi a resocializovat je za pomoci zdravotní péče! Pak sociální systém začne fungovat. K tomu je nezbytná taky změna legislativy. K dosažení dobrého stavu v této záležitosti je před námi ještě mnoho práce,« připojil svoji poznámku Martin Říha, předseda Městského výboru KSCM v Brně.

(vž)

31. 3. 2019  (vž)