Klenoty středočeského pravěku

Ve Středočeské centrále cestovního ruchu v pražské Husově ulici se uskutečnil v úterý 9. dubna slavnostní křest naučné publikace Klenoty středočeského pravěku, kterou finančně podpořil i Středočeský kraj.

Křtu publikace se zúčastnili mimo autorského týmu a ředitelky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Ireny Benkové také radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD) a předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM).

[o]

Graficky vydařená populárně-naučná kniha poutavě vypráví na základě archeologických nálezů 13 příběhů z historie ze 13 různých míst středních Čech. Křest doprovodila i prezentace souvisejících originálních nálezů.

Ve 13 kapitolách je představeno široké spektrum problémů a jevů, které můžeme zkoumat, z nichž mnohé jsou aktuální i dnes. Jak třeba lidé v mladší době kamenné hospodařili s vodou? Kdy se zrodil dálkový obchod a co střední Čechy? Provázelo násilí člověka již od pravěku? Jakým způsobem se pohřbívalo? Kdy se u nás začalo platit penězi? Toužily ženy vždy po špercích?

Publikace je obohacena množstvím terénních i umělecky laděných fotografií z dílny studia Abalon, s.r.o., a Jany Lohnické a obsahuje i archeologické rekonstrukce ilustrátorů Anežky Šimečkové a Michala Puhače. K zakoupení je například v informačním centru keltské kultury zámku Nižbor.

(zs)

FOTO - autor

10. 4. 2019  (zs)