Pieta za oběti Plötzensee

Více než 300 vzorků tkání odebraných z ostatků lidí, které nacisté zavraždili v berlínské věznici Plötzensee, bude pohřbeno 13. května na jednom berlínském hřbitově.

Vzorky byly v roce 2016 nalezeny v pozůstalosti profesora anatomie. Hermann Stieve z tehdejší Univerzity Friedricha Wilhelma (dnešní Humboldtovy univerzity) těla mrtvých protinacistických bojovníků dostával k pitvě, často jen minuty poté, co byli popraveni v Plötzensee. Stieve těla obětí pitval pro vlastní výzkumné účely a pak je nechával spálit a anonymně pohřbít. Zajímaly ho prý hlavně mladé ženy, protože se zabýval výzkumem menstruace. O pitvách si vedl záznamy, z nichž vyplývá, že zkoumal těla 184 lidí, z toho 172 žen. Byly mezi nimi i pozůstatky 13 příslušnic komunistické protinacistické skupiny Rote Kapelle (Rudá kapela). Stieve zemřel v roce 1952. Vzorky tkání, z nichž mnoho je menších než jeden milimetr, našli Stieveovi dědicové uzavřené v malých černých krabičkách. Některé z nich byly označeny jmény obětí. Předali je berlínské nemocnici Charité, která pověřila ředitele berlínského Památníku německého odboje Johannese Tuchela, aby vypracoval studii o osudech těchto preparátů. »Zjistili jsme, že Stieve systematicky pomáhal říšskému ministerstvu spravedlnosti ničit stopy po těchto činech,« řekl Bildu Tuchel. Jména obětí, z jejichž těl byly vzorky tkání odebrány, nebudou na přání jejich příbuzných zveřejněny, uvedl také Tuchel.

V Plötzensee nacisté zavraždili také asi 700 občanů Československa, nejčastěji z politických důvodů.

(čtk)

24. 4. 2019  (čtk)