Nad jedním výletem na Tchaj-wan

Když jsem si přečetl internetovou informaci o návštěvě skupiny Pirátů na Tchaj-wanu, napadla mi otázka: Proč u některých organizací mladých revolučnost začíná a končí slovy? Ano, mám na mysli ono »Pusťte nás na ně«, což zní beze sporu revolučně. Jenže za těmi, co toto heslo vymysleli, není, jak se ukazuje, práce, snaha odstranit nešvary, ale zejména negativismus téměř bez programu. To ovšem není mnoho. Před sedmdesáti lety mladí po válce začali naplňovat jiná hesla: »Lidice, Most, Litvínov« a jejich obsahem byly stavby, které společně s heslem »Roztočte kola«, umožnily se zčásti vypořádat s problémy, které nám tady zanechala válka. Něco se podařilo, něco nikoli. Pak vietnamská válka, »květinové děti«, »hippies«, prožily svůj generační protest, či své »Hair«, které pro mnohé byly nepochopitelné. Ale stále jejich obsahem byl nesouhlas s daným sociálním rozdělením světa. Také nástup »zelených« let sedmdesátých a osmdesátých spojený s úklidem přírody byl protestem proti devastaci krajiny a snahou zastavit bezbřehou exploataci surovin. A současné »hnutí žlutých vest« ve Francii má v sobě sociální náboj, který pro mladé, a nejen pro ně, obsahuje naději po lepším světě, po světě, kde nebude hegemonem kapitál. Na rozdíl od stoupenců onoho revolučně znějícího »Pusťte nás na ně« jim všem o něco šlo a jde.

[obrazek]

Těm, kteří přijali název Piráti a pirátsky se také chovají, nejde ale o nic podobného. Proto na tzv. soukromou cestu placenou protistranou, tj. někým na Tchaj-wanu (prý tzv. vládou, ale tomu bych se dost divil), se pražský primátor se svou manželkou a poslancem Michálkem doprovázeným také partnerkou, zastupitelkou Míšou, známou svými pornofotografiemi, vydali do Taipei. Všichni členové strany Pirátů.

Mnohé otázky k této cestě však zůstaly bez odpovědí, zvláště když televizní stanice, zajímající se o jakýkoli krok týkající se hlavy státu, premiéra a komunistů, zájem o ní okamžitě ztratily. Proč asi?

Přitom šlo o podivně zajímavou kauzu. Nemohu se nezeptat: Proč vlastně šlo »o delegaci z Prahy«, když poslanec Michálek už není pražským zastupitelem? Jde o Čínu a o její ekonomický a politický vzestup, jak jinak. Za krátkou dobu svého působení na pražské radnici MUDr. Hřib dokázal v tomto směru zničit mnohé. Prý, píše se na internetu, se mu z jakési akce podařilo »vytěsnit« čínského velvyslance. Na radnici zavládla už tibetská a prý dokonce i tchajwanská vlajka. Bylo také zrušeno usnesení předchozího zastupitelstva o »jedné Číně« a mohl bych pokračovat dalšími kroky, které jsou  v rozporu s mezinárodněprávními závazky naší země... Je víc takových akcí, jež Praha pod Hřibovým vedením v tomto směru připravila a připravuje. To vše pan primátor ze strany Pirátů dokázal během relativně krátké doby, co se prosadil do funkce, zajistit.

Jenže nebývá zvykem, že doslova po několika týdnech, kdy převzal odpovědnost, začne dělat kroky, které boří vše, co jeho předchůdci z různých politických stran udělali, byť by to byl Tchaj-wan a jiné Hřibovy protičínské akce. Jasně z toho plyne otázka, v čím zájmu pozvali pana primátora a předsedu klubu Pirátů ve Sněmovně za odměnu do této země? A všechno zaplatili. Co za to museli slíbit? Jak dál se Praha bude muset ponížit? Nebo, co pro Tchaj-wan udělat – jsme v době, kdy je »něco za něco«. A že by někdo z Tchaj-wanu dal statisícovou cestu svému sympatizantu zdarma? A proč u toho byl právě předseda poslaneckého klubu?

Ne, něco takového je v kapitalistickém systému nepředstavitelné. Zbývá tedy jen jediné: Najít odpověď na to, co všechno museli ti dva pánové slíbit, aby si mohli několik dnů užívat až na opačném konci zeměkoule? Nebo mohu bláhově věřit internetu, že šlo jen a jen o erotický výlet »se sexem po tchajwansku«? Nebo že si tak Piráti představují »revolučnost«?

Jaroslav KOJZAR

27. 4. 2019  Jaroslav KOJZAR