Autentická levice – Eurovolby 2019

Když jsem se na podzim dostal k informaci, že liberálové v EP vedou útok na Evropskou levici, ještě jsem netušil, že mne má strana KSČ nominuje na kandidátku KSČM a že nejvyšší orgán ÚV KSČM mně dá takovou důvěru a já skončím na čtvrtém místě kandidátky do Evropského parlamentu KSČM – Česká levice společně!

[o]

Ano, liberálové se na podzim totiž dohodli, že tyto evropské volby jsou natolik významné, vzhledem k jejich rozporům a zájmům nejen v Evropě, a nejen s neoliberály. Rozhodli se, že do voleb vloží nejvíc peněz za poslední roky. A taky na to mají. Vlastní a ovládají především nadnárodní korporace, a jsou to právě ti, co ulévají peníze do daňových rájů. Liberálové chtějí, aby levicová frakce v Evropském parlamentu vůbec nevznikla a byla nahrazena nacionalisticko-populistickou frakcí, tedy konzervativci. A když se podíváte na zprávy či do novin, kdo na vás neustále vyskakuje, tak to musí dojít každému.

Já tvrdím, že KSČM sestavila mimořádnou kandidátku. Protože ta jednak reaguje na potřebu obnovy nových mladých kádrů, kandidátka má průměrný věk 40,5 let. Komunistické hnutí ztratilo dvě generace mladých. Dále je potřeba vzít v potaz, že na kandidátce jsou dělnické profese, u TOP 09 jsou první čtyři místa podmíněna složením 200 000 Kč.

Dále KSČM reaguje na bohužel se snižující volební výsledky v předešlých volbách právě výzvou jiným stranám z autentické levice. Proč autentická levice? Protože SDS, KSČM, KSČ, ale i hnutí Ne základnám jsou ve svém spektru přes rozdílnosti a rozpory autentické. Tyto strany a hnutí mají totiž společný strategický cíl, a tím je socialismus. Každý si představujeme tento strategický cíl možná jinak, ale to je věc diskuse. Narůstající fašizace Evropy nám velí spojovat naše síly a sjednocovat politický boj na všech možných úrovních i frontách. My v KSČ si přes rozpory uvědomujeme význam a úlohu KSČM v celé střední Evropě. Opírají se o ni ve střední Evropě takměř všechny malé i větší komunistické a levicové strany a hnutí. Ať jsou to komunisté na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině, v Maďarsku a spousta zapsaných levicových spolků a sdružení.

A proto pohlédněme na to z vnějšku - je nutné teď zabojovat, ze všech sil obhájit pozice, dát novým kádrům příležitost prokázat své schopnosti a jít k volbám ne jako jeden muž, ale jako jedno komunistické hnutí a levice!

Roman BLAŠKO, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)

9. 5. 2019  Roman Blaško