Gun Free zóna jako řešení?

Stále častěji se v médiích dočítáme o útocích v kavárnách, obchodních centrech nebo i na školách. Takové zprávy k nám přicházejí z celého světa a po celém světě se snaží proti těmto útokům bojovat. Jedním z pokusů je zavedení Gun Free zón. Zavádění Gun Free zón je smysluplným počinem, který dozajista dokáže zabránit ohrožení a útokům na takto chráněné cíle a ochrání nevinné oběti útoku. Jistou měrou je takováto myšlenka pravdivá, avšak za dodržení dalších podmínek. Zavedení Gun Free zóny je pro zákona dbalého občana, který je držitelem zbraně, místem, kam svou zbraň neponese, a vzdá se tudíž svého práva na případnou obranu.

[o]

Otázkou je, ale co tato zóna bude znamenat pro lumpa, který si s dodržováním zákona příliš hlavu neláme? Odpovědí je, že vůbec nic. Pro zajištění bezpečnosti lidí, kteří se ve stanovené Gun Free zóně pohybují, ať se jedná o nákupní centra, školy a další místa, je zapotřebí, aby zde byl člověk, nebo raději více lidí, kteří budou ze zákazu nošení zbraně vyjmuti a budou se starat o bezpečnost a v případě útoku na toto místo i o případné odražení útoku.

Každý z nás se během každodenních činností setkává se zákazem nošení zbraní do supermarketů, nemocnic, na úřady a jiná místa, která jsou označena nálepkou s přeškrtnutou zbraní. V rámci interního návštěvního řádu jsou majitelé oprávněni vstup se zbraní zakázat, avšak zajištění bezpečnosti v daném objektu pokulhává a mnohdy je řešeno vlastní nebo soukromou ochrankou, která ovšem ozbrojená mnohdy nebývá. Naštěstí u nás, s výjimkou Uherského Brodu, k útoku s větším počtem obětí nedošlo, a tudíž je i ochrana dostačující.

Ve Spojených státech amerických jsou ovšem zkušenosti s masovými střelbami ve školách nebo kostelích větší. Dle části veřejného mínění za masovou střelbu může několik věcí, a to konkrétně velké množství zbraní mezi lidmi a snadný přístup k nim, málo Gun Free zón a hlavně zbraň přímo z pekla vyvržená AR-15 nebo AK-47. Bohužel už není brán zřetel na to, že zbraň vždy drží konkrétní osoba za určitým úmyslem. Taková osoba pro dosažení svého cíle v případě, že nebude mít střelnou zbraň, použije k útoku cokoliv jiného, například automobil, výbušninu, popřípadě jiný nástroj.

Jinou cestou se vydali na Floridě, kde uzákonili nošení střelné zbraně učitelem na půdě školy přímo do učebny. Takovéto rozhodnutí zákonodárců může být bráno jako kontroverzní a pravděpodobně by stačila ozbrojená ochrana školy, která již v tomto státě uzákoněna byla. Na rozdíl od kbelíků naplněných kameny nebo puky, i když i to je lepší než holé ruce.

Když to shrneme, Gun Free zóna, doplněna o ozbrojené vycvičené strážce smysl dává víc než tvrzení, že víc zbraní vyvolává víc násilí, a tudíž v Gun Free zóně žádné zbraně nebudou ani u osob, které na bezpečnost dohlížejí.

Pavla ŠLAHÚNKOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)

16. 5. 2019  Pavla ŠLAHÚNKOVÁ