Přemýšlejme o budoucnosti

Dlouhodobé prognózy mnohdy podceňujeme. Jenže člověk by měl přemýšlet o tom, co bude za pár let.

[o]

Je třeba budovat život přijatelně pro další generace. Jak budou žít naše děti a vnoučata, o tom rozhodujeme v podstatě dnes. Často vidíme rozrůstající se agresivitu, aroganci, touhu po moci a vlivu. Moc politická či finanční mnohdy převažuje nad možností dohody ve prospěch všech. Mládí samo o sobě je dravé a rvavé, je však nutné se zastavit, vnímat rady starších. Generační střet se stává denním problémem, který je nutné eliminovat.

Je pravdou, že naše populace stárne, ale to nesmí být překážkou generačního soužití. Právě mladí mohou od starších čerpat zkušenosti a senioři naopak elán mládí. Život je věčný kompromis i neustálé poznávání.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

17. 5. 2019  Miloslava VOSTRÁ