Zdaleka nejen Kafkova múza

Milena Jesenská dnes patří ve světě k nejznámějším Češkám. Její biografické heslo obsahuje kupříkladu 31 jazykových mutací internetové encyklopedie wikipedie. To je víc, než má Dana Zátopková, Anežka Česká, Martina Sáblíková či Ester Ledecká. Ba víc, než má Karel Gott nebo hrdina z Nagana Dominik Hašek. Důvod je zřejmý. Milostná pletka české novinářky s veleslavným pražským spisovatelem Franzem Kafkou. Jenže důvodů, proč se zajímat o tuto uhrančivou dámu, je mnohem víc.

[o]

Byla legendou levicové meziválečné avantgardy. V jejím bytě na Vinohradech se scházela půlka tehdejší umělecké Prahy. Její pronikavé a jazykově vybroušené fejetony, články a reportáže jsou pokladem české novinařiny. Milena Jesenská také překládala, mimo jiné zmíněného a německy píšícího Kafku, s nímž se osobně sblížila. Překládala však i tvorbu francouzských, anglických, amerických a ruských autorů. Po připojení Čech a Moravy k třetí říši přispívala Jesenská do odbojového časopisu V Boj a pomáhala při záchraně židovských rodin. Burcovala, dojímala, povzbuzovala, utěšovala. Neopatrnost, s níž poslala pro ilegální tiskoviny malou dceru Honzu, zaplatila zatčením a deportací do Ravensbrücku. Zde pracovala na ošetřovně, i v těžkých podmínkách si zachovala vnitřní svobodu, intelektuální nezávislost a praktický rozum. A dodávala všem odvahu - takto na ni vzpomínaly přeživší ravensbrücké ženy. Zemřela před 75 lety, 17. května 1944, v pouhých 47 letech.

»Vysoká, elegantní, pohybovala se vláčným, rytmickým krokem, měla velké, výrazné ruce a dlouhé vlnité vlasy. Nosívala dlouhé, splývající róby po vzoru Isadory Duncanové v modrošedých a fialových odstínech,« napsala o ní Mary Hockadayová.

Čtenáři měli rádi Jesenské svěží styl a lidský přístup k tématu. Přesvědčená komunistka stavěla poutavé příběhy z vlastních pocitů a postřehů. Okouzlení, jež vzbudila v Kafkovi, lze cítit ze zažloutlých stránek i po letech. »Ona je živoucí oheň, jaký jsem dosud nepoznal,« líčil Kafka v dopise příteli Maxi Brodovi.

Kafka též komentoval její první novinové články přirovnáním k Boženě Němcové: »Znám v češtině pouze jedinou hudební řeč, jazyk Boženy Němcové. To zde je sice jiná hudba, podobá se však té první co do rozhodnosti, vášně, laskavosti, a především jasnozřivé inteligence.«

Své fejetony shrnula do souborů Cesta k jednoduchosti a Člověk dělá šaty.

Vztah pražské rodačky (narodila se 10. srpna 1896) k otci, váženému univerzitnímu profesorovi Janu Jesenskému, nebyl jednoduchý. Navštěvovala dívčí gymnázium Minerva a na přání otce studovala pár semestrů medicíny, dlouho tam ale nevydržela.

Vzpurná a vášnivá Milena inklinovala spíše k životu intelektuální bohémy. V kavárnách se setkala se spisovateli Maxem Brodem a Franzem Werfelem, bláznivě se zamilovala do Ernsta Pollaka, o deset let staršího literáta. Provdala se za něj a společně odešli do Vídně. Tam financovala domácnost překlady a články do módních magazínů a postupně si vybudovala pověst zdatné novinářky.

Fascinace Kafkovou povídkou Topič, kterou se rozhodla přeložit, ji přivedla ke vzájemné spolupráci s ním, a posléze i k čilé milostné korespondenci. V mnohém se přitahovali a současně i lišili. Setkali se dvakrát, ale potom si už jen psali. Nakonec se Milena rozešla i s Pollakem a vrátila se do Prahy.

Její novinářská hvězda stoupala, psala do Národních listů i Lidových novin, deníku Tribuna, magazínu Pestré listy. Články vydávala i knižně v Topičově nakladatelství. Velký úspěch slavila její kuchařka Mileniny recepty, ač sama nikdy nevařila.

Znovu se provdala za architekta Jaromíra Krejcara a v roce 1928 se jí narodila dcera Jana, řečená Honza. Sužovaly ji však i zdravotní problémy a bolesti tišila morfiem, na kterém se stala závislou a podstoupila drsnou odvykací kúru. Dala se znovu dohromady, nabrala znovu sílu. Avšak již jen pro heroické finále svého života.

(ste)

21. 5. 2019  (ste)