Je málo školek?

Maminky a tatínci dvou až pětiletých dětí kupují bačkůrky a chystají pomalu baťůžky do školky. Jarní měsíce jsou ve znamení zápisů, ale to nejen do základních škol, ale také do těch mateřských. Pro rodiče to ve většině případů znamená první krok, kdy se má jejich, teď už najednou velké miminko, osamostatnit a vydat se vstříc novým zážitkům. Pro všechny rodiče je důležité, aby zařízení, kam bude jejich předškolák chodit, bylo kvalitní a Pepík, Kačenka nebo Martínek se tam mohli dále rozvíjet a získávat nové dovednosti. Je přece důležité, abychom měli možnost to nejdražší, co máme – naše děti – dát do kvalitní mateřské školy. Co když ale kvalita musí ustoupit kvantitě?

[o]

Přestože stále více mladých rodin hledá bydlení mimo centrum velkých měst, tak je běžnou praxí, že i když mají domeček na okraji města nebo na venkově, tak do práce dojíždějí stále do města. I to je potom jeden z motivů hledat školku ve městě, blízko práce. A to se může ukázat jako problém.

Přestože dřív byla takřka stoprocentní jistota, že dítě bude přijato do nejbližší spádové školky v místě bydliště a bylo nutné navštívit jeden zápis, dnes není výjimkou, že se doma vypisuje přihlášek i několik naráz, aby byla větší šance na přijetí dítěte, a to kdekoli ve městě či v dojezdové vzdálenosti. Někdy je jediná možnost, jak zvýšit šance na přijetí, přehlásit aspoň na několik dní trvalé bydliště dítěte do blízkosti vybrané školy. Rodiče ve velkých městech jako Praha nebo Brno, toto bohužel dobře znají. Za posledních deset let počet předškolních zařízení sice narostl o více jak čtyři sta, ale i tak každý rok několik tisíc dětí není nakonec přijato. Často z důvodu malé kapacity. Zbývá tak dát dítě buď do jeslí, soukromé školky, dětské skupiny anebo zůstane doma. Možná i proto se opět začínají zřizovat podnikové školky nebo jejich obdoba. Velké podniky tak nejen že zřízením podnikové školky zvýší svou atraktivitu pro své současné i budoucí zaměstnance, ale pro mnohé se vyřeší problém s tím, kde školku hledat.

Může se to zdát jako banalita, ovšem kvalitní předškolní vzdělávání je pro vývoj dětí velmi důležité a problém s nedostatkem školek se proto musí začít důrazně řešit.

Pavla ŠVEPEŠ ŠLAHÚNKOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)

25. 5. 2019  Pavla ŠVEPEŠ ŠLAHÚNKOVÁ