Cermat: Nejlepší výsledky u přijímacích zkoušek mají děti v Praze

Nejlepších výsledků u jednotných přijímacích zkoušek na střední školy dosahují v průměru děti z Prahy. Jen o něco hůře jsou na tom zájemci o studium maturitních oborů z Jihomoravského kraje, jehož centrem je Brno. Testy zvládají v průměru nadprůměrně dobře. Nejhorší skóre mají uchazeči z Ústeckého kraje. Vyplývá to z analýzy výsledků letošních jednotných přijímacích zkoušek, kterou na svém webu zveřejnil Cermat.

Zájemci o maturitní obory dělali v polovině dubna jednotné maturitní zkoušky z češtiny a matematiky. Mohli se přihlásit na dvě školy, přičemž se jim pro obě započítal ten lepší výsledek z obou zkoušek. Na čtyřletých oborech získali žáci z češtiny v lepším pokusu v průměru 59,2 procenta bodů, v testu z matematiky 43,1 procenta. Uchazeči o šestiletá gymnázia měli v průměru z češtiny 56,7 procenta možných bodů a z matematiky 48,5 procenta, zájemci o osmiletá gymnázia uspěli v češtině v průměru v 52,6 procenta testu a v matematice z 41,2 procenta.

Z analýzy Cermatu vyplývá, že mezi průměrnými výsledky dětí z různých krajů ČR jsou rozdíly až 21 procentních bodů. Nejlepší průměrné hodnocení mají v přijímacích zkouškách děti z hlavního města, a to jak čtyřletých oborů, tak víceletých gymnázií. Například v testu z češtiny na šestiletá gymnázia získaly pražské děti letos průměrně 63,3 procenta bodů, zatímco celorepublikový průměr byl 56,8 procenta bodů.

Nejhorších výsledků dosahovali zájemci o maturitní obory v Ústeckém kraji. Ve srovnání s ostatními částmi republiky na posledním místě neskončili pouze v testu z českého jazyka na šestiletých gymnáziích, ve kterém se umístili nejhůře uchazeči z Karlovarského kraje. Z tohoto testu měli průměrné skóre 42,7 procenta bodů, tedy o 20,6 procentního bodu míň než uchazeči v Praze.

Nad republikovým průměrem u přijímacích zkoušek se kromě Pražanů umístily děti v Jihomoravském kraji. V případě osmiletých gymnázií pak rovněž v Plzeňském kraji. Mezi uchazeči o čtyřletá gymnázia uspěli ve srovnání se zbytkem republiky nadprůměrně vedle Pražanů a dětí z jižní Moravy také žáci z kraje Zlínského, Vysočiny, Libereckého, Královéhradeckého, Jihočeského a Pardubického kraje.

Úspěšnost a sociální status

Praha je nejbohatším regionem Česka, naopak Ústecký či Karlovarský kraj patří mezi nejchudší. Někteří odborníci upozorňují, že systém přijímacích zkoušek zvýhodňuje uchazeče ze sociálně lépe postavených rodin, které dětem zajistí dobrou přípravu na zkoušky. Například podle konzultanta vzdělávací společnosti EDUin Tomáše Feřtka je pro úspěšné zvládnutí zkoušek třeba, aby se děti mimo jiné seznámily s tím, jak vyplňovat testové formuláře. Když jim rodiče nezaplatí přípravný kurz, kde se to naučí, jejich šance na přijetí jsou podle něj nízké, a to zejména zájemců o víceletá gymnázia.

Jednotné přijímací zkoušky skládalo v polovině dubna zhruba 89.000 zájemců o maturitní obory. Výsledky se dozvěděli na konci dubna. Minimální hranici bodů pro přijetí stát nestanovil. Mohou o ní rozhodnout sami ředitelé. Zda dítě ve zkouškách uspělo, záleží zejména na tom, kolik bodů získalo ve srovnání s ostatními zájemci o stejnou školu a kolik dětí se tam přihlásilo.

(čtk)

26. 5. 2019  (čtk)