Jihomoravské zastupitelstvo čeká na vyjádření vlády

Pouhých 20 minut trvalo jednání Zastupitelstva jihomoravského kraje, svolané mimořádně k vyjádření stanoviska k dotacím ve prospěch Spolku pro Grand Prix ČR v Brně. A to na úhradu tzv. zalistovacího poplatku (přesahujícího 100 milionů Kč) na udělení licence k letošnímu srpnovému konání české části Mistrovství světa silničních motocyklů na závodním okruhu v Brně od hlavního organizátora MS, tj. španělské společnosti Dorna Sport.

Tento hlavní bod jednání jihomoravské samosprávy nakonec zůstal neprojednán a přesouvá se na příští rokování krajského zastupitelstva 20. června. Zastupitelé mají přijmout finanční podíl vlády na zalistovacím poplatku MS Grand Prix ČR (vláda slíbila přidělit na tento motoristický sportovní podnik 65 milionů Kč prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj) a pak schválit jeho přeposlání na úhradu poplatku promotérovi světového mistrovství. Avšak nestalo se tak! Peníze z centra v dohodnuté výši nedorazily. Zastupitelstvo stáhlo tento bod z jednacího programu, protože nemělo co schvalovat.

Předseda klubu zastupitelů Jihomoravského kraje za KSČM Stanislav Navrkal k tomu uvedl: »Žádné peníze od vlády jsme nedostali, nemohli jsme schvalovat jejich přijetí a jejich převedení na úhradu zalistovacího poplatku na udělení licence pro uspořádání české části MS silničních motocyklů Grand Prix v ČR v roce 2019. Jihomoravský kraj dělá vše pro to, aby byla česká část mistrovství světa silničních motocyklů s padesátiletou tradicí na území ČR zachována. Přitom finanční možnosti kraje i města Brna jsou omezené. Už nyní vydává Jihomoravský kraj na úhradu zalistovacího poplatku ze svého rozpočtu 25 milionů Kč a město Brno přes 15 milionů Kč. Do této podpory se přidala i společnost Automotodrom Brno, která je ochotna přiložit do poplatku španělské Dorně svých až pět milionů korun. Cena zalistovacího poplatku rok od roku roste. Jeho plátci narážejí na limity sumy, kterou si ještě mohou či už nemohou dovolit uhradit,« informoval Navrkal.

»Myslíme si, že vláda by měla přehodnotit svůj postoj k tomuto mezinárodnímu sportovnímu podniku. Také proto, že generuje navíc asi 200 milionů Kč na daních do státní pokladny. K tomu podněcuje aktivitu podnikatelských subjektů při konání tohoto motoristického sportovního podniku středoevropského významu,« dodal Navrkal.

Mimo tohoto hlavního bodu krajské zastupitelstvo přidělilo dotace z rozpočtu hejtmanství. Pokrylo finanční požadavky obcí, společenských a sportovních organizací.

»Očekáváme, že krajská samospráva se bude 20. června opět zabývat Spolkem pro Grand Prix ČR Brno pro konání MS silničních motocyklů. To už bychom měli znát nové, pro nás příznivější stanovisko vlády,« vyslovil naději Navrkal.

(vž)

28. 5. 2019  (vž)