Rozhovor s Taťanou Březinovou, novinářkou a spisovatelkou

Po stopách českých a moravských bratří

Dokončila jste svou další knihu s názvem Beránci s korouhví aneb Po stopách českých a moravských bratří. Rukopis není v pravém slova smyslu historickou prací, ale zaměřuje se na důležitou, leč méně známou kapitolu našich dějin. Popisuje zhruba půl století naší historie, začíná od doby předhusitské, končí u tolerančního patentu v roce 1781. Není jen o církvi, ale především o našich dějinách. Je psán populární, dalo by se říci žurnalistickou formou, měl by oslovit jak žáky, tak učitele, ale i čtenáře zajímající se o naši minulost s poselstvím do budoucnosti. Mottem knihy je povzdech exulantů, mířících do Uher. Jak jste se dostala k námětu a k tak rozsáhlému psaní?

Beránci jsou znakem jednoty a symbol korouhve pro mě znamená: Ano, jsme sice beránci, ale nevzdáváme se. Hned na začátku je třeba říci, že v jejich době byla nejdůležitější víra v Boha. Pro ni by dokázali zemřít, jak víme z náboženských válek. K napsání knihy mě inspiroval spisovatel a kamarád Stanislav Motl. Řekl mi po mé sérii reportáží v Ochranově: »Když máš tak ráda Moravské bratry, tak o nich napiš něco pořádného.«

Na knize jsem intenzivně pracovala čtyři roky. Studovala jsem dostupné archivní materiály i staré publikace, které jsem lovila po antikvariátech, a rukopis se rozrůstal. Měl už přes tři sta stránek, a tak se nakladatelství Petrklíč celkem logicky rozhodlo rozdělit ho do dvou dílů. První díl je věnován Čechám a vyjde koncem prázdnin. Obsahuje témata: Jak se zrodil hrdý národ - Vzdělání a prosperita - Máme odvahu hlásat svoji pravdu - Spadla jednota bratrská z nebe? - Výhry a prohry - Zlé poselství Bílé hory - Potrestání, které nemá ve světě obdoby - Příliš tvrdá odplata. Tuto část zakončuje vydání Tolerančního patentu v roce 1781.

Na druhý díl Beránků s podtitulem Po stopách moravských bratří, věnovaný Moravě, Herrnhutu-Ochranovu a misionářským cestám do světa, si budeme muset ještě asi rok počkat. V něm jsou zhruba tyto tematické okruhy: Od Husa do pralesa - Kde bloudí duch Jana Amose? - České a moravské šlépěje ve světě - Co spojuje Václava Budovce s Christianem Davidem a severoamerickými indiány - Bratranci Stachovi sepsali grónskou gramatiku - Eskymáci se ptají na Komenského - Ja su Moravan, říká černý muž v Pensylvánii - Nade vším svítí Ochranovská hvězda  - Co je pocit hrdosti? - Jak nás to vše poznamenalo?

Jaké ilustrace doprovázejí váš text?

Oba svazky jsou ilustrovány jak dobovými grafikami a dokumenty, tak reportážními snímky z mých cest. Velkou roli hraje Praha, Kunvald, Mladá Boleslav, na Moravě Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou nebo Muzeum Kralické bible a jiná místa.

Jaké zajímavosti jste nasbírala?

Byla jsem doslova štěstím bez sebe, když jsem mohla nahlížet do knih a dokumentů, které se našly jako poklad století při rekonstrukci jedné budovy v Mladé Boleslavi, kam pod práh bratři ukryli svou korespondenci a mohla jsem číst dopis svého oblíbeného Václava Budovce z Budova. Silnou atmosféru má v sobě městys Suchdol nad Odrou, kde si nejen v muzeu, ale přímo u jednotlivých domů připomeneme, že právě odsud tajně odcházeli první exulanti na určené místo, a to do Saska na pozemky hraběte Zinzendorfa, který jim pobyt umožnil. A právě zde vybudovali městečko Herrnhut-Ochranov, které je dodnes centrem Jednoty bratrské na světě. Zajímavé je i vyprávění Daniela Říčana, předsedy spolku Moravian ze Suchdola, jak se na své cestě po Americe setkal s potomky našich exulantů, kteří mluví stále česky.

Co byste řekla závěrem?

Měli bychom být hrdi na celou tuto kapitolu našich dějin, z níž se melodie husitského chorálu přenesla i do různých končin světa. A měli bychom si stále připomínat, že jsme sice malý, ale skvělý národ.

Ivan ČERNÝ

31. 5. 2019  Ivan ČERNÝ