ÚS se zastal protestující ženy

Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti ženy, která chtěla protestovat při Prague Pride v roce 2014, ale policie ji vůbec nepustila k trase průvodu. Verbální vyjádření nesouhlasu s konáním určitého shromáždění spadá podle nálezu pod ústavně chráněnou svobodu projevu.

Podle ústavních soudců má policie právo někomu prostřednictvím výzvy nařídit, aby nevstupoval na konkrétní místo. Aby však byla výzva v souladu s ústavním pořádkem, musí buď reagovat na konkrétní jednání daného člověka, anebo musí existovat důvodné podezření, že má v úmyslu použít násilí, případně násilím vyhrožovat, anebo jinak narušit pokojné shromáždění.

V projednávané kauze policie sice měla indicie o plánu pravicových radikálů narušit Prague Pride, to však podle ÚS nebyl dostatečný důvod, aby zakázala přístup k průvodu pisatelce ústavní stížnosti.

»Policie určité informace měla, ale soudy nezjistily takové skutečnosti, které by odůvodňovaly závěr, že stěžovatelka měla v úmyslu vystoupit proti shromáždění násilně, vyhrožovat násilím či zasáhnout do svobody účastníků pochodu svobodně se shromažďovat,« řekl soudce zpravodaj Josef Fiala.

Prague Pride je akcí na podporu sexuálních menšin. V roce 2014 se ho zúčastnilo asi 15 000 lidí. Policie zadržela 15 protestujících.  Chtěla předejít konfliktům a na trasu průvodu nepustila ani další lidi, kteří měli v plánu vyjádřit nesouhlas. Žena reagovala žalobou, kterou Obvodní soud pro Prahu 7 zamítl. Postup policie připodobnil k situaci, kdy od sebe odděluje sympatizanty krajní pravice a krajní levice, u kterých existuje bezprostřední nebezpečí vzájemného střetu. Šlo prý o opatření, jehož cílem bylo udržet veřejný pořádek a zabránit násilí. Verdikt pak ještě potvrdil Městský soud v Praze. Zdůraznil, že při obdobných akcích, jako je průvod Prague Pride, má policie povinnost chránit veřejný pořádek. Žena prý mohla nesouhlas s průvodem vyjádřit i jinak či jinde než přímo na jeho trase. S tím však ÚS vyslovil nesouhlas.

V ústavní stížnosti žena uvedla, že neměla v úmyslu vystoupit proti průvodu násilně, ale jen verbálně. Postup policie označila za nepřípustný zásah do práva na svobodu projevu. Neúspěšně žádala 20 000 korun jako náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem. Jejím nárokem a argumenty se musí znovu zabývat Městský soud v Praze.

(ste)

4. 6. 2019  (ste)