Šlápnutí dost vedle

Páteční finální hlasování o rozšíření elektronické evidence tržeb (EET) i na další podnikatele opět ukázalo na to, že ČSSD nejdřív koná, a pak teprve o tomto kroku přemýšlí. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč se sociální demokraté přidali k opozici a podpořili vynětí některých oborů z EET. Do EET tak nebudou například spadat větší domovy pro seniory, zařízení pro lidi se zdravotním postižením nebo sociální služby poskytované dětem. Žel, tonoucí se stébla chytá…

[o]

Myslím, že není potřeba ČSSD připomínat, že se EET vztahuje a dále se bude vztahovat pouze jen na komerční podnikatelské subjekty. Tedy podniky, které pracují pro zisk. A ten jsme si také, žel, zažili při největším obchodu s chudobou, když někteří mafiáni pronajímali za drahý peníz ze státní kasy ubytovny a nestarali se o ně, natož aby se starali o ubytované. Zajímali je jen ty peníze. Tohle může být obdobný příklad. Zákon říká, že na charity, hospice a jiný neziskový sektor jako takový, kde nejde o podnikání, ale opravdu o neziskovou sociální činnost, se EET nevztahuje. A tyto subjekty se bát nemusí. EET se vztahuje výlučně pouze a jen na komerční podnikatelský byznys a nic jiného.

Nevím, jestli se sociální demokraté tímto spojením s ODS chtěli zalíbit voličům a nahnat si nějaké ty hlasy. Právní nevyváženost úplně celého zákona o EET je tu. Nevíme, kdo a jakými cestami se bude teď domáhat také takové výjimky - vypuštění i svého oboru podnikání z EET z důvodu zcela zjevné diskriminace těchto podnikatelů vůči těm, kteří podnikají v oněch dvanácti oborech sociálních služeb, na které by se EET nevztahovala. Skutečně to může znamenat porušení rovných podmínek podnikání.

Ptám se tedy: existuje zde nějaký racionální důvod pro protekcionismus podnikatelů podnikajících za účelem maximalizace svých podnikatelských zisků v oblastech sociálních služeb, když neexistuje ve zdravotnictví?

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM

12. 6. 2019  Vojtěch FILIP