Rozhovor Haló novin s kubánským velvyslancem v České republice Danilo Francisco Alonso Mederosem

Trump kubánský lid nezlomí!

Sedmého května letošního roku prezident České republiky Miloš Zeman převzal vaše pověřovací listiny jako nového velvyslance v České republice. Během ceremonie na Pražském hradě vyjádřil prezident uspokojení nad skutečností, že nastupuje první mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Kubánské republiky od vzniku České republiky v roce 1993, neboť dosud byly vztahy na úrovni chargé d‘affaires. Poté jste spolu hovořili o vztazích mezi Kubou a ČR. O čem konkrétně?

Hovořili jsme o zájmu obou zemí posilovat diplomatické, ekonomické, obchodní, vědeckotechnické, kulturní a sportovní vztahy. Zvláště se mluvilo o růstu českého turismu směřujícího do naší země a o investičních možnostech na Kubě.

Co si kladete jako priority ve své práci velvyslance v České republice?

V první řadě chceme posilovat diplomatické vztahy a vazby, které jsme navázali s českými úřady založené na vzájemném respektu a na principech mezinárodního práva.

[obrazek]

Jednou z priorit je rozšiřování ekonomických a obchodních vztahů mezi našimi zeměmi, včetně většího zastoupení českých produktů na Kubě, kubánských produktů a služeb v České republice.

Pro Čechy může být Kuba velmi atraktivní jako turistická destinace par excellence, ale také může nabídnout širší škálu svých produktů a služeb. Mám na mysli biotechnologickou produkci a výrobu zcela nových léků s ověřenou kvalitou, třeba na léčbu rakoviny, diabetické nohy a dalších, které dnes vyvážíme do různých zemí. Uvažovat lze také o zdravotnických službách, vždyť u nás existují inovativní programy, které kombinují péči o zdraví s turismem a pro Čechy by mohly být zajímavé.

Máme zájem o větší zastoupení českých podnikatelů na Kubě v oblasti kapitálových investic do průmyslových oborů, které jsou u vás velmi vyspělé. Pro české podnikatele, zvláště pro ty, kteří by svůj export chtěli rozšířit do dalších zemí Střední Ameriky a Karibské oblasti, by mohla být atraktivní Speciální rozvojová průmyslová zóna Mariel.

Také bychom rádi rozvíjeli vědecko-technické, kulturní a sportovní vztahy a využívali vzájemně výhodné spolupráce.

A konečně, v neposlední řadě, posilovali přátelské vztahy mezi našimi národy a rozšiřovali vzájemnou znalost našich zemí. Přitom je důležité mít na paměti, že mezi našimi národy existují historické vazby, které nás spojují a které chceme oživovat a rozvíjet.

Kuba se nyní potýká s aktivací Helms-Burtonova zákona, který opět oživil americký prezident Trump. Co si o tomto kroku myslíte?

Blokáda Kuby Spojenými státy už trvá skoro 60 let. Helms-Burtonův zákon je platný od roku 1996, kdy ho podepsal prezident Clinton, a jeho cílem je zintenzívnit blokádu a odradit podnikatele od navazování vztahů s Kubou nebo investování v naší zemi.

Po podpisu Helms-Burtonova zákona americká vláda pravidelně odkládala uplatňování některých z jeho ustanovení. Prezident Trump rozhodl v rámci své imperiální politiky aktivovat a uvést v platnost všechna tato opatření, která si kladou za cíl zesílit tlak na podnikatele a investory a zardousit kubánskou ekonomiku.

Ten zákon má exteritoriální podstatu, je nepřijatelný a neaplikovatelný. Sama Evropská unie a další státy se nechaly slyšet, že budou chránit podnikatele svých zemí, kteří mají vztahy s Kubou.

Podle mého názoru aktivování těchto ustanovení dokazuje bezmocnost americké vlády marně se snažící o podrobení malé nezdolné země.

Jak se dopady zákona dotýkají běžných Kubánců?

Že mají tato opatření dopady na život Kubánců, je nesporné. Blokáda se stále zostřuje, a tím zhoršuje dostupnost finančních zdrojů, získání úvěrů a současně zdražuje produkty a služby, které potřebujeme v rámci naší obchodní výměny. Promítá se i do exportu naší produkce a možností jeho zvyšování. Kuba musí nakupovat produkty nezbytné pro život Kubánců na vzdálených trzích, mnohdy za vyšší ceny nebo s přísnějšími úvěrovými podmínkami.

Ale i za těchto podmínek si 60 let stojíme za svým a přitom se rozvíjíme, sice ne takovým tempem, jak bychom si přáli, ale vždycky kupředu.

A bez ohledu na to všechno, 85 procent našich občanů odsouhlasilo letos v únoru v referendu novou Ústavu Kuby. My, Kubánci, milujeme svou nezávislost, svrchovanost a sociální spravedlnost a nejsme ochotni nechat si diktovat žádnou zahraniční mocností.

Co je vlastně podle vás schováno za Trumpovými kroky?

Jak jsem říkal. Tyto kroky amerického prezidenta Trumpa mají podrobit kubánský národ a jeho vládu diktátu impéria. Ale to se jim nepodaří!

Jedním z cílů postihů je i turistický trh, který hraje jednu z podstatných rolí v ekonomice Kuby. Může se nějak dotknout českých turistů mířících na tento nádherný ostrov?

Navzdory snahám americké vlády vykazuje turismus na Kubě rok za rokem vzestupný trend. Letos by cestovní ruch měl dosáhnout rekordního počtu pěti milionů návštěvníků Kuby. Přitom je třeba mít na paměti, že takové počty dosahujeme přesto, že americkým občanům jejich vláda zakazuje jezdit na Kubu za turismem.

Čeští turisté se absolutně nemají čeho obávat, mohu jim říci jen tolik, že si užijí velmi příjemný pobyt při poznávání kulturně historického dědictví a turistických krás Kuby a zvláště veselé a přátelské povahy Kubánců. Kuba je pro rozvoj turismu bezpečná a zdravá země.

Jednou z vašich priorit je i zvednout prestiž Kuby a zvýšit počet turistů z České republiky do vaší domoviny. Jaké jsou cesty k tomuto cíli? Je například reálné v dohledné době zavést přímou linku Praha-Havana? Jak?

Myslím, že zavedení přímých letů z Prahy na Kubu by mohlo přispět ke zvýšení počtu českých turistů na Kubě. Spousta zemí má lety nejen do Havany, ale také přímo na Varadero, na Cayo Coco, do Holguínu a dalších turistických destinací. Přímý let by určitě byl levnější a cesta by trvala kratší dobu, to je bonus navíc. Jsem přesvědčený, že pokud by k takové dohodě došlo, lety by byly plné. Ze začátku by třeba mohly létat méně často a samotný trh by si vynutil jejich rozšíření.

Na druhé straně, k probuzení zájmu o návštěvu naší země a k propagaci krás Kuby může výrazně přispět tisk a sdělovací prostředky. Ještě jsem nepotkal žádného Čecha, který navštívil Kubu a nebyl jí okouzlen, nezamiloval si ji a nepřál si někdy se tam vrátit.

Helena KOČOVÁ

13. 6. 2019  Helena KOČOVÁ