Porodnost v České republice letos klesá

Počet obyvatel České republiky se během prvního čtvrtletí podle včera zveřejněných údajů Českého statistického úřadu zvýšil o tři tisíce na 10,653 milionu. Růst populace zajistilo zahraniční stěhování. Zemřelých obyvatel ČR bylo o 3,6 tis. více než živě narozených dětí.

V průběhu 1. čtvrtletí se podle předběžných údajů živě narodilo 26,4 tis. dětí, o 1,1 tis. méně než ve stejném období minulého roku. Podíl dětí narozených mimo manželství dosáhl 48,4 procenta, když nevdané ženy porodily 12,8 tis. dětí (meziročně o 0,8 tis. méně).

Počet zemřelých dosáhl necelých 30 tis. a byl tak o dva tisíce nižší než o rok dříve. »Nejvíce žen mělo v době úmrtí 88 let, u mužů to bylo 72 let. Zatímco u žen stále převažují zemřelé ze silných ročníků narozených na počátku 30. let minulého století, mezi zemřelými muži je již více osob z početných generací narozených krátce po druhé světové válce,« uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Podle předběžných údajů se během prvních tří měsíců roku konalo 3,8 tis. sňatků, o 71 více než v témže období loňského roku.  Nejvíce sňatků (1,9 tis.) i v tomto čtvrtletí připadlo na dva dosud svobodné snoubence, jejich podíl na celkovém počtu sňatků byl však tradičně nižší než v celoročním úhrnu (50 % v 1. čtvrtletí 2019, 67 % v celém roce 2018). Druhou nejpočetnější skupinu snoubenců představovaly páry dvou rozvedených osob (0,9 tis.).

Podle dosud dostupných dat nabylo do konce března právní moci 5,7 tis. rozvodů, meziročně o 0,2 tis. méně. Polovina manželství byla rozvedena na základě společného návrhu manželů na rozvod, z jedné třetiny pak na návrh ženy. Rozvody se dotkly 3,5 tis. rodin s nezletilými dětmi, kterých bylo celkem 5,5 tis.

V průběhu 1. čtvrtletí se do ČR přistěhovalo ze zahraničí 16,7 tis. osob, naopak 10,1 tis. osob se vystěhovalo, přičemž oba proudy zahraniční migrace meziročně vzrostly. Bilance zahraničního stěhování pro 1. čtvrtletí dosáhla 6,6 tis. a byla o 1,2 tis. nižší než o rok dříve. Nejvyšší bylo saldo s občany Ukrajiny (2,7 tis.), Slovenska (1,1 tis.) a Rumunska (0,6 tis.).

(ici)

13. 6. 2019  (ici)