Píseň o Cidovi

Španělská národní knihovna vystavila poprvé v historii jediný známý dochovaný rukopis hrdinského eposu ze 14. století Píseň o Cidovi, který je označován za první velké dílo španělské literatury.

[o]

Veřejnost si mohla tento opis původně ústně předávaného příběhu prohlédnout od 5. června na výstavě v národní knihovně v Madridu, a to pouze po dobu dvou týdnů. Poté byl vzácný rukopis na výstavě, která potrvá do září, nahrazen kopií. Píseň o Cidovi vypráví příběh kastilského rytíře Rodriga Díaze de Vivar, přezdívaného Cid, který žil v 11. století a je považován za národního hrdinu. Proslavil se řadou vítězných bitev nad arabskými dobyvateli, kteří ovládali území na Pyrenejském poloostrově od 8. století až do roku 1492. Rukopis se dochoval téměř kompletní. Má 74 stran a chybí mu jen tři listy. Podle španělského znalce středověké literatury Ramóna Menéndeze Pidala byl pořízen začátkem 14. století. Právě u příležitosti 150. výročí narození tohoto historika a filologa se výstava koná, nazvaná je Dva Španělé v historii: Cid a Ramón Menéndez Pidal. Národní knihovna má tento vzácný spis od roku 1960, kdy ho ministerstvu kultury darovala nadace Juana Marche, která ho získala od rodiny Pidalových.

(čtk)

3. 7. 2019  (čtk)