Nárok na kvalitní péči často jen na papíře

Dlouhodobě podfinancované zdravotnictví se potýká s nedostatkem personálu, s nízkými investicemi do moderních přístrojů a inovativních léků. Deklarovaný rovný nárok všech pacientů na kvalitní péči zůstává často pouze na papíře.

Haló novinám to řekla stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. Reagovala tak na informace, které zazněly v průběhu diskuse o finanční udržitelnosti českého zdravotnictví, kterou svolala Hospodářská komora ČR. Nově vzniklá platforma by měla řešit budoucnost financování českého zdravotnictví i za horizontem jednoho volebního období. Marková setkání považuje za přínosné, i když podle ní je škoda, že tato iniciativa nevzešla ze strany ministerstva zdravotnictví. »Právě stát je totiž z ústavy zodpovědný za kvalitu a dostupnost zdravotní péče,« zdůraznila.

[o]

Náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel v debatě uvedl, že systém zdravotního pojištění je potřeba změnit, jinak hrozí, že v roce 2030 budou problémy s hrazením zdravotní péče v současném rozsahu. Jen je otázka, jak velké.

»Je vysoce pravděpodobné, že aktuální systém veřejného zdravotního pojištění není dlouhodobě udržitelný. Spolu se stárnutím populace bude čím dál méně lidí přispívat a čím dál více čerpat,« dodal prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Informace ohledně negativních důsledků stárnutí obyvatelstva a s tím spojených požadavků na nárůst finančních prostředků na zdravotní péči nebyly podle Markové nové, nicméně bylo důležité si vyslechnout názory plátců i poskytovatelů zdravotní péče a samozřejmě i zástupců pacientů. »Protože o ty by mělo jít především,« zdůraznila.

Nedostatek personálu a investic

Podle Pavla Hroboně z Advanced Health Care Institutu, který se věnuje vzdělávání manažerů ve zdravotnictví, bude potřeba přidat do zdravotnictví peníze, protože ČR ve srovnání s ostatními zeměmi dává menší podíl HDP, ale také lépe využít ty stávající. Zapojit bude třeba i soukromé zdroje. Jako jednu z možností zmínil dvousložkové pojistné na zdravotní pojištění, které by kromě pevně stanovené části mělo i druhou, jejíž výši by si pojišťovny mohly stanovit. Umožnilo by to podle něj větší konkurenci a nastavení individuálnější péče pro klienty.

»Přiznám se, že jsem očekávala od některých diskutujících obvyklý velký tlak na nutnost navýšení soukromých výdajů ze strany pacientů. Objevilo se to - poněkud skrytě - v možnosti zavedení tzv. dvousložkového zdravotního pojištění a volání po větší zodpovědnosti a hlavně konkurenceschopnosti zdravotních pojišťoven,« konstatovala Marková. Na druhou stranu ale uvítala, že také otevřeně zaznělo, že ČR vkládá do systému zdravotnictví méně finančních prostředků než srovnatelně vyspělé evropské země. »Dlouhodobě podfinancované české zdravotnictví se tak musí potýkat s nedostatkem zdravotního personálu, s nedostatečnými investicemi do moderních přístrojů, inovativních léků a metod léčby. Velkou hrozbou zůstává, že deklarovaný rovný nárok všech pacientů na kvalitní zdravotní péči zůstává často pouze na papíře,« dodala stínová ministryně.

Obává se však, aby celý projekt neskončil tak, jako podobný v době ministra Julínka, kdy po několikaměsíční práci týmů odborníků i politiků vše ukončilo nesmyslné zavedení tzv. regulačních poplatků. Vše pak završila asociální snaha ministra Hegera o vytvoření zdravotnictví podle toho, kolik kdo má ve své peněžence. »Pevně věřím, že tentokrát bude celý projekt skutečně sloužit k vytvoření takového systému zdravotnictví, který bude poskytovat pacientům kvalitní moderní zdravotní péči a bude řešit všechny dlouhodobé problémy českého zdravotnictví,« dodala Marková.

(jad)

3. 7. 2019  (jad)