Mistr Jan Hus, bojovník proti falešnosti církve a za spravedlivou společnost

MěR KČP spolu se společenskými spolky v Plzni uskutečnila vzpomínkové shromáždění k 604. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Vzpomínky se účastnil poslanec Jiří Valenta (KSČM), předseda oblastního výboru ČSBS Jaroslav Bukovský, předsedkyně LKŽ Anděla Kalašová, za Výbor národní kultury D. Tyrychtrová, zástupci Matice Čech, Moravy a Slezska, zástupce Plzeňské krajské rady seniorů Jiří Nohovec, zástupci Odborového svazu Čech Moravy a Slezska, zastupitelé a členové KSČM.

V průběhu programu předseda MěR KČP Jan Boštík předal ocenění NR KČP za dlouholetou práci v KČP a vlasteneckou činnost k 25. výročí založení KČP v Plzni paní Haně Vočandlové - medaili III. stupně, Josefu Mlynaříkovi, pplk. ČSLA v. v. Bedřichu Jirušovi a Jiřímu Nohovcovi plaketu Za obětavou práci pro vlast.

[o]

V projevu k památce mistra Jana Husa zaznělo připomenutí jeho společenské významnosti a byl zdůrazněn jeho příklad v pravdivosti a nesmiřitelnosti v boji proti nespravedlivé společnosti a zvláště proti pokrytecké mamonářské církvi. Kritizoval kupování si odpuštění pomocí odpustků a to že vybrané peníze dokonce sloužili na financování válek - křížových výprav. Hus říká, že pokud je pokání opravdové, tak je odpuštění zadarmo. Ukazuje, že kněží, kteří by měli žít příkladně a napomínat hříchy lidu, sami nejen hřeší, ale ještě za kacíře a bludaře označují ty, kteří následují Krista a pravdu. Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem. Papežové zajisté mohou lháti, ale Bůh nelže. Sedláček dobrý jest vyšší a důstojnější než biskup. O míru říká: Mír má tři různé stránky - mír člověka s Bohem, člověka se sebou samým a člověka s bližním, potom může být mír na Zemi. Hus dále byl proti dohodnutým sňatkům a proti trestu smrti. Zdůrazňoval, že poznání Boha musí být upřímný vnitřní prožitek, a ne povrchní víra a omílání dogmat.

V závěru vystoupení jsme slyšeli i kritiku jednání katolické církve v současnosti. Ničí životy mnoha prostých lidí, má na svém kontě řadu sexuálních skandálů a stále hromadí majetek. Neusiluje o spravedlivou společnost a duchovní pokrok lidí. Účastníkům vzpomínky byl předán zpravodaj Hraničář a pozvánka na pietní shromáždění k památce národního hrdiny Julia Fučíka, která bude uskutečněna 9. září v 16. hod. na Ústředním hřbitově v Plzni.

Jan BOŠTÍK, předseda MěR KČP Plzeň

FOTO - Jiří VALENTA

8. 7. 2019  Jan BOŠTÍK