KČP chce sochu pohraničníka se psem

Klub českého pohraničí, z. s., usiluje o sochu pohraničníka se služebním psem. Hodlá ji umístit na vlastním pozemku na Cínovci, v místě u již existujícího pomníčku k uctění památky všech padlých pohraničníků a ochránců hranic, kteří bránili státní hranici společného státu Čechů a Slováků od roku 1918.

O tomto snažení naši redakci informovali předseda Národní rady Klubu českého pohraničí (KČP) Gustav Janáček a předseda Ústecké krajské rady KČP Jan Dlouhý.

»Je to místo vzpomínek a k zamyšlení. My, členové Klubu českého pohraničí Ústeckého kraje, ve spolupráci s Okresní radou KČP Teplice a Vlasteneckým spolkem mistra Jana Husa usilujeme, aby toto místo bylo skutečně důstojnou vzpomínkou a památkou. Aby zde vyrostl kulturně historický projekt, který připomene, že naše hranice byla dobře zabezpečena a střežena, takže občané našeho státu mohli v klidu žít a pracovat,« řekl Dlouhý a dodal: »Státní hranici střežili a bránili vybraní občané našeho státu, kteří poctivě plnili slova přísahy a věrně sloužili ve prospěch státu. Proto chceme k malému pomníku vybudovat sochu pohraničníka se psem.«

[o]

Podobná socha od národního umělce Jana Hány již existuje, stála do polistopadových změn v Chebu a nyní se nachází v depozitáři města Chebu, které ji však nechce odprodat. »Byl to starosta Chebu, který prohlásil, že by prý hrozilo srocování těch, kteří by si připomínali suverenitu české země, tedy předchozí dobu. Sdělil, že on sám je bojovníkem proti připomínání této doby,« uvedl Dlouhý s tím, že pokud není možné využít již stávající sochu, vlastenci pracují na myšlence sochy nové. Podařilo se najít sochařskou dílnu, která by se zakázky ujala. Celková částka se vyšplhá na 150 000 Kč. »Na pokrytí této nemalé částky navrhujeme využít vlastní prostředky a také mimořádné příspěvky od našich členů, příznivců, sympatizantů, přátel a bývalých ochránců státních hranic. Proto uvádíme číslo běžného účtu Národní rady KČP, kam je možné byť drobný příspěvek poukázat nebo jej zanést vždy v úterý přímo do kanceláře Národní rady v ulici Politických vězňů 9 v Praze,« informoval Janáček. Číslo účtu je 1943830389/0800. Jak uvádějí webové stránky Národní rady KČP, bude samostatně zabezpečeno účetní sledování těchto příspěvků ve prospěch sochy pod konstantním symbolem 0308 a specifickým symbolem 691951.

Po dořešení nezbytných majetkoprávních a stavebních otázek a po zhotovení sochy by konečná realizace záměru měla proběhnout do konce roku 2019, nejpozději v průběhu prvního pololetí roku 2020, kdy se 22. června uskuteční v Nymburce tradiční 8. setkání ochránců státních hranic, sdělil našemu listu Janáček.

(mh)

FOTO – Marie HANISCHOVÁ

8. 7. 2019  (mh)