Neměl by protest zamířit jiným směrem?

V pátek minulého týdne se několik desítek mladých rozhodlo bojovat za čisté ovzduší blokováním chvaletické uhelné elektrárny. Nedávno možná titíž mladí totéž udělali v Temelíně, kde je pro změnu jaderná elektrárna. Podobné akce se čas od času opakují. Pokud se organizátoři pro takový protest rozhodnou, pak první, co však udělají, je oznámení televizi. Bez ní demonstrovat nelze, ani blokovat elektrárny. To ostatně nám na konci akce sdělila i mluvčí demonstrantů. Nevědělo by se totiž o nich. Pro příjezd právě televize se také dobře připraví. Předem na papírových poutačích mají napsána hesla, která se s pomocí televizních obrazovek dostanou do všech koutů naší vlasti. Účel je splněn. Každý se dozví, že Uhlí ne, život ano.

[o]

I já jsem za čisté ovzduší. I pro mne je varováním Černobyl. Jsem si ovšem vědom, že bez elektřiny nebudeme mít nejen světlo v našich domácnostech, ale nebude práce v našich závodech. Jsme svázáni s elektřinou. Tu vyrábějí zatím úspěšně elektrárny. Experiment s fotovoltaikami se ukázal jako dobrý džob pro zasvěcené a zdražil nám všem energii, navíc zdevastoval krajinu, a tam, kde bývala pole, jsou dnes často kovové konstrukce, které zničily úrodnou půdu. »Dobrý výsledek práce« pana Bursíka, hlavního propagátora těchto elektráren. O nic lepší to není ani s »větrníky« tyčícími se vysoko nad krajinou jako monstra ze sci-fi filmu.

Ve Chvaleticích se mnohé za poslední léta změnilo. Nejsem, podotýkám, stoupencem miliardáře Tykače, jenž elektrárnu vlastní. Ta plní z velké části úkoly mající zabezpečit čisté ovzduší. Nic nejde přes noc. Ani uskutečnit mnohasetmilionové změny. To chápu. Nikoli ti blokující vchod do elektrárny. Netvrdím, že by změny nemohly být rychlejší, ale že bychom měli odvrhnout »uhlí« a dole v Čechách před krátkým časem i »jádro«, je málo domyšlené. Pro ty mladé tam jde o show, o zviditelnění se. Možná některým jde skutečně o věc. Proč však bouří před vraty našich elektráren a neobrátí svůj protest třeba proti prezidentu Trumpovi, jenž odmítl za Spojené státy, které jsou jedním z největších znečišťovatelů ovzduší, plnit Pařížské dohody? V nich se většina zemí světa zavázala přijmout opatření na omezení eskalací. Proč neprotestují třeba před americkým velvyslanectvím? Protože tam by za nimi nepřišli kameramani, nezachytili je a show by byla k ničemu?

Chvaletice svůj problém postupně zvládnou. Nové technologie nejsou zadarmo. Ale snaží se. To za mořem, ve Spojených státech, si hlavu s nějakým oteplováním a moderními nemocemi, jež má na svědomí nedobré ovzduší, nelámou. Hlavní jsou zisky, a ty by zaváděním nových technologií na ochranu ovzduší mohly být kráceny. Co by pak řekli sponzoři amerických prezidentů, sponzoři Donalda Trumpa?

Milan ŠPÁS

9. 7. 2019  Milan ŠPÁS