Čeká háje a remízky osvobození od daně z nemovitosti?

Skupina poslanců navrhuje rozšířit osvobození od daně z nemovitosti u remízků, hájů, větrolamů nebo mezí i na ty, co se nacházejí na ostatních plochách v nezastavěném území. Nynější zákon osvobozuje pouze ty zmíněné krajinné prvky, které jsou na orné půdě nebo trvalých travních porostech.

Novelu zákona o dani z nemovitostí předložilo ve Sněmovně pět desítek zákonodárců z klubů KDU-ČSL, ODS, Pirátů, STAN a SPD. S obdobným osvobozením přichází i vládní daňový balíček, takzvaný sazbový, který především zvyšuje daně z alkoholu nebo cigaret. V dolní komoře zatím úspěšně proplul prvním kolem projednávání.

Současně se širším osvobozením od daně navrhují poslanečtí předkladatelé osvobodit od daně pozemky v II. ochranném pásmu vodního zdroje. Dosud se osvobození týká jen pozemků v I. pásmu. Obcím dává návrh právo vyhláškou osvobodit od daně pozemky hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb. V případě širšího osvobození od daně u remízků a podobných prvků argumentují předkladatelé hlavně jejich přínosy pro zadržování vody v krajině nebo bránění erozi půdy. Poukazují však na to, že se z nich musí platit daň, zatímco u stejných věcí na orné půdě nebo na travním porostu nikoli.

»Rozšíření osvobození daně z nemovitosti u vyjmenovaných věcí je velmi správné. Dosud zemědělec platil mnohonásobně větší daň za takový pozemek, a přitom mu to ekonomicky nic nepřinášelo. To k tomu, že se ony zmíněné remízky, hájky apod. spíše rušily, bouraly, než by se zaváděly,« reagoval pro náš list na poslaneckou iniciativu místopředseda zemědělského výboru Sněmovny, předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Navrhované osvobození považuje za spravedlivé a proekologické. »Podporujeme je,« zdůraznil.

[o]

S obdobným návrhem jako poslanci přišel i Babišův kabinet ve vládním daňovém balíčku, kterým se minulý týden velmi podrobně a z opozičních lavic také velmi kriticky zabývala Sněmovna. Vládní návrh má zjednodušit a upřesnit podmínky, za nichž budou osvobozeny od daně z pozemků významné krajinné prvky, například větrolamy nebo remízky. Navrhuje osvobodit příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce, a to bez ohledu na to, zda jsou zaneseny v evidenci veřejného registru půdy LPIS (Land Parcel Identification System), který vznikl už v roce 2004. Hlavním účelem registru půdy je kontrola žádostí o dotace z národních i evropských dotačních programů.

Je to i naše myšlenka, nezávisí na tom, kdo s ní přijde

Takže je logické, že ministerstvo zemědělství doporučilo vládě, aby k poslaneckému návrhu zaujala negativní stanovisko s tím, že návrh poslanců je nadbytečný, protože vláda už předložila řešení vlastní. Poslanecký návrh teď poputuje k projednání vládě. Bez ohledu na její stanovisko ho pak na některé z budoucích schůzí projednají poslanci.

Co na to Pavel Kováčik? »Vládní daňový balíček bude zřejmě projednaný dřív, takže tento konkrétní návrh pak samozřejmě postrádá smysl. Ale tu myšlenku, daňové úlevy či osvobození od daně z nemovitosti v tomto případě podporujeme odjakživa. Je to tedy i naše myšlenka, a také náš návrh, třebaže pod ním nejsme podepsaní,« vysvětlil Kováčik.

Hnutí STAN v červnu představilo také legislativní balíček proti suchu, jehož součástí je třeba ústavní ochrana vody (tu již dříve navrhli poslanci KSČM, vláda se však k jejich návrhu obrátila zády, ačkoli ochrana vody je jednou z podmínek KSČM pro toleranci současné Babišovy vlády), změny v systému daní z nemovitostí v zákonech o odpadech, ve vodním zákoně či stavebním zákoně. Starostové by také rádi začlenili ministerstvo zemědělství pod ministerstvo životního prostředí. Utopie či vážná možnost k diskusi? To ukáže až čas po prázdninách.

(ku)

15. 7. 2019  (ku)