Století plné cestovatelů

Obyvatelé Evropské unie dnes cestují výrazně více než kdykoli předtím, ať už se přesouvají za prací, vzděláním či za zážitky. V loňském roce například 1,3 milionu občanů EU pracovalo v jiné členské zemi, než ve které žilo… V nové zprávě o mobilitě v EU to uvádí unijní statistický úřad Eurostat. Statistiky mj. naznačují, že Češi na dovolených utrácejí relativně málo, ale při pozemní dopravě méně využívají auta než obyvatelé jiných členských zemí.

Z 512 milionů lidí žijících v roce 2018 v EU necelých osm procent nemělo občanství země, v níž pobývali. Největší poměr cizinců byl v Lucembursku, kde místní tvoří pouze 52 % populace a kromě toho sem dojíždělo za prací 88 000 lidí z Francie a 52 000 osob z Německa. V ČR naopak lidé bez českého občanství tvořili podle ČTK necelých pět procent, přičemž v ČR pracovalo 31 000 Slováků, 7900 Poláků a 2900 Němců.

Zpráva uvádí, že celkově mělo zaměstnání v jiném členském státě 1,3 milionu unijních občanů ve věku 20 až 64 let, což odpovídá 0,6 % všech pracujících.

Statistici se věnovali také počtu cizinců studujících na vysokých školách v EU, přičemž v roce 2017 jich údajně bylo 1,7 milionu. Počet zahraničních studentů na vysokých školách v EU tak oproti roku 2013 vzrostl o 22 %.

Největší podíl zahraničních vysokoškoláků registrovali opět v Lucembursku (46,7 %), nad osmiprocentním průměrem osmadvacítky ale byla i ČR. S 12,5 % »mobilních« studentů se v tomto ohledu řadila na čtvrté místo za Kyprem a Rakouskem!

Využití dopravních prostředků

Eurostat se ve své zprávě věnuje také dopravě a turismu a zkoumal například využití různých dopravních prostředků. Podle aktuálních dostupných dat z roku 2016 měla auta v celé Unii na svědomí 83 % naježděných kilometrů. V ČR to ale bylo jen 74 % a méně auta při pozemní dopravě využívali pouze Maďaři (69 %).

Analýza dále naznačuje, že Češi, Moravané a Slezané poměrně často vyrážejí na výlety: 81,5 % z nich v roce 2017 absolvovalo alespoň jednu »soukromou cestu«, ať už doma nebo v zahraničí. Vyšší byl tento údaj pouze u Švédů, Nizozemců a Finů. Zatímco průměrný Švéd ale za výlet utratil 779 eur (bezmála 20 000 Kč), u Čechů to bylo jen 135 eur. Méně podle údajů Eurostatu za dovolené utráceli jen Rumuni…

(rom)

16. 7. 2019  (rom)