Uzákonění předkupního práva obcí může přinést problémy

Obce, města a kraje by měly mít předkupní právo na nemovitosti, které stát už nepotřebuje. Uzákonění předkupního práva navrhlo hlavní město v majetkové novele. Podle stínového ministra spravedlnosti KSČM Stanislava Grospiče jde o velice problematickou novelu, která zřejmě nemůže počítat s jejich podporou.

Nyní stát nabízí nepotřebný majetek v soutěžích, což podle předkladatelů znevýhodňuje samosprávy proti soukromým zájemcům. Obce, města a kraje by podle nich měly mít reálnou možnost získat státní nemovitosti, které potřebují například pro výstavbu infrastruktury, škol, sociálních zařízení a bytů a pro zeleň. »Navrhuje se posílení postavení územních samosprávných celků při nabývání majetku státu s cílem, aby územní samosprávné celky měly reálnou možnost získat do svého vlastnictví od státu nemovité věci, které se nacházejí na jejich území a které potřebují pro plnění svých funkcí, tj. zejména pro výstavbu dopravní infrastruktury, škol, sociálních zařízení, občanské vybavenosti, sociálního bydlení, pro zeleň a k dalšímu rozvoji jejich území,« uvádějí předkladatelé v důvodové zprávě.

Podle stínového ministra spravedlnosti, místopředsedy sněmovního ústavně právního výboru Stanislava Grospiče (KSČM) jde o velice problematickou novelu. »Na jednu stranu by v tom záměru mohla být určitá logika, že to, co nepotřebuje stát, nenabídne primárně třetím osobám, tj. nějakým fyzickým podnikatelským subjektům, ale veřejnoprávním korporacím, ať už to bude kraj nebo obec, ale na druhou stranu ta škála toho majetku je tak velká a různobarevná, že to podle našeho názoru nepůjde u všeho realizovat, ať už se bude jednat o pozemky nebo nemovitosti. Osobně si myslím, že není dobré primárně takto stát podvazovat, v určitou chvíli by to mohlo naopak celou situaci ztížit a ne vždycky by to bylo ku prospěchu věci,« řekl našemu listu. Připouští sice, že obec by mohla na nabídku hned reagovat a odmítnout ji, ne vždy by ale podle něj tomu tak muselo být.

[o]

»Rozuměl bych tomu, kdyby se jednalo o např. léčebné zařízení nebo veřejné budovy, v těchto případech by stát mohl mít povinnost nabídnout je primárně obcím, městům nebo krajům, ale nemyslím si, že by to mělo být plošně u všech pozemků nebo nemovitostí jako takových,« dodal. Jak se klub komunistických poslanců k předloze postaví, zatím nechce předjímat, zatím se však domnívá, že s jejich podporou norma počítat nemůže. »Možná nebudeme bránit tomu, aby návrh prošel do druhého čtení a aby se o něm diskutovalo ve výborech, ale pokud by to mělo zůstat v této podobě, tak bychom ho asi nepodporovali,« míní Grospič.

Klíčové pozemky končí v rukou spekulantů

Nyní může být nepotřebný majetek státu převeden ve prospěch právnických nebo fyzických osob poté, neprojeví-li o majetek zájem jiná organizační složka státu. Zákon podle předkladatelů neupravuje dostatečně situace, kdy nemovité věci potřebuje pro plnění veřejného zájmu územní samosprávný celek. V případě, že chce nabýt přebytečný majetek státu a nenaplní podmínky pro bezúplatný převod, dostává se do stejného postavení jako ostatní právnické a fyzické osoby. Ty však na rozdíl od územního samosprávného celku nejsou svázány zákonnou regulací jejich hospodaření a rozhodování. »Současná praxe navíc ukazuje, že absence jasných, zákonem stanovených pravidel vede k tomu, že klíčové pozemky na území daného územního samosprávného celku dokonce v některých případech skončily v rukou spekulantů, a podstatně je tak ztížen rozvoj území územního samosprávného celku,« stojí v důvodové zprávě.

Pokud by novela byla schválena, stát by musel nepotřebnou nemovitost přednostně nabídnout obcím, městům a krajům, v nichž se nachází. Samosprávy by měly půl roku na rozhodnutí, zda předkupní právo využijí. Pokud se rozhodnou pro koupi, zaplatily by za nemovitost cenu určenou znaleckým posudkem. Pokud by stát majetek samosprávám nenabídl a prodal jej soukromým zájemcům, všechna právní jednání související s převodem by byla podle novely neplatná.

Část předlohy míří i na nepotřebný majetek státních podniků. Podnik by jej musel nabídnout státu, státním organizacím a samosprávám za obvyklou cenu. Vláda by mohla rozhodnout o bezplatném převodu.

Některá ministerstva už se k novele vyjádřila. Ministerstvo pro místní rozvoj doporučilo kabinetu neutrální postoj, ministerstvo spravedlnosti záporný.

Obdobný návrh jako pražští zastupitelé podal už dřív poslanec ČSSD Petr Dolínek. Chce, aby stát nepotřebné nemovitosti obcím ze zákona nabízel přednostně. Kabinet se k předloze postavil záporně, úprava by podle něj nevedla k zamýšlenému cíli a obce by na ní mohly naopak tratit.

Předlohu nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci.

(jad)

17. 7. 2019  (jad)