Zaprší-li, bude brambor dost

Bramborová pole, vysoká kultura pěstování brambor, rozvinuté zemědělské školství, bramborářský vývoj a výzkum, zpracování a skladování brambor, stále dokonalejší proměny jejich sklizně – to byly odpradávna atributy zrození jedné z nejzdravějších českých zemědělských plodin, v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku.

Podmínky k pěstování se však urychleně mění. Žijeme v evropském rozměru. Tón dávno neurčujeme jenom my, ale především Německo, Francie, Holandsko, Itálie. A další země. Na předních místech je v závěsu i Polsko.

Dovoz brambor do České republiky neustále – rok od roku – roste.

Půda, které nám neustále ubývá, neslouží ani u nás pouze již k produkci zemědělských plodin pro obživu obyvatel, ale také pro pěstování technických plodin. Málo se připomíná, že jejich rozšiřování vede ke stále jinému ošetření těchto plodin a k jinému vlivu na kvalitu a složení půdy, než tomu bylo dříve.

Na čistý rodinný stůl se vždy dostávaly brambory hned po uvaření se solí a s máslem ve slupce i oloupané. Nikdy přitom u brambor nechyběl krajáč s mlékem nebo s podmáslím. Tato zelenina s vysokým obsahem vitamínu C náleží k nejzdravějším a dietním přílohám, však již není prvořadou ve výživě.

[o]

Tento zvyk pomalu mizí. Je to patrné a nepopiratelné i při pohledu na vnější obraz nové populace.

Třeba ocenit přínos pravidelných a tradičních Bramborářských dnů; na jeden z nich se bramboráři sjeli do Olešné na Havlíčkobrodsku v letošním létě. Tento kout Českomoravské vysočiny se zatím vymyká pohledu na ostatní místa i v tomto kraji, odkud byly brambory krutě vyhnány; důvody jsou nejenom pěstitelům dobře známy. Proto se zde znovu soustředili na zhodnocení uplynulé bramborářské sezony.

Český bramborářský svaz i producenti se dlouhodobě snaží reagovat na nepříznivý trend klesajících ploch konzumních brambor. Dokonce již máme k dispozici Bílou knihu o bramborách.

V právě skončené sezóně 2018/2019 bylo u nás sklizeno celkem 713 266 tun brambor z výměry 28 893 ha. Došlo však k dalšímu poklesu produkčních ploch pro brambory. Ve srovnání s rokem 2017 byla celková produkce brambor nižší o 13 %. Přesto nebyl uplynulý rok v ekonomickém výsledku u nás nejhorší, ovlivnila jej vysoká cena brambor.

V Evropě se nyní pěstují brambory na celkové ploše 600 000 ha, je to v průměru o 8,4 procenta více a oproti roku 2014 dochází k mírnému nárůstu.

Problémy jsou však nadále značné. Bez rozdílu místa. Na nedávném kongresu Europatat v Oslo bylo konstatováno, že došlo v Evropě ke snížení spotřeby brambor o čtvrtinu oproti minulosti. Vzrostl vývoz hranolků do Asie a do Jižní Ameriky. Vzhledem k proměnám klimatických podmínek, nedostatku vody, vláhy, vzhledem k prohlubující se erozi půdy se snižují výnosy brambor.

Pokud právě v těchto dnech zaprší, úroda brambor u nás bude dobrá. Ani to však neovlivní základní problémy k dosažení soběstačnosti v pěstování a spotřebě. Jakou jsme již i u nás zažili; oproti sedlákovi, rolníkovi ani družstevníkovi ji v dnešku nezměnil ani farmář.

Jak průzračné a v převleku pro nás typické. Ale změnou míst ve sčítanci se přece součet, ani pokud jde o brambory, nemění!

Zdeněk HRABICA

FOTO – autor

23. 7. 2019  Zdeněk HRABICA