Dovoz se snižuje rychleji než vývoz

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v národním pojetí v běžných cenách skončila v červnu podle předběžných údajů Českého statistického úřadu přebytkem 18,4 miliardy korun, který byl meziročně o pět miliard vyšší.

Příznivý vliv měl především nižší schodek bilance základních kovů o 3,1 mld. Kč, rafinovaných ropných produktů o 1,8 mld. Kč a chemických látek a přípravků o 1,7 mld. Kč. Dále se zlepšilo kladné saldo u ostatních dopravních prostředků (o 1,9 mld. Kč) a počítačů a elektronických a optických přístrojů (o 1,1 mld. Kč).

Negativní dopad na celkovou bilanci měl zejména nižší přebytek v obchodu s motorovými vozidly (o 2,7 mld. Kč) a stroji a zařízeními (o jednu miliardu korun).

Bilance zahraničního obchodu se státy evropské osmadvacítky skončila v červnu přebytkem 62,2 mld. Kč, který byl meziročně o 6,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,7 mld. Kč a dosáhl 42,1 mld. Kč.

Vývoz klesl ve srovnání se stejným měsícem minulého roku o 4,2 procenta na 304,9 mld. Kč a dovoz se snížil o 6,1 % na 286,5 mld. Kč. Letošní červen měl o jeden pracovní den méně než červen předchozího roku, upozornili v té souvislosti statistici.

V lednu až červnu letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 114,7 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 23,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz meziročně o 3,9 % a dovoz se zvýšil o 2,8 %.

(ici)

7. 8. 2019  (ici)