Odpovědnost za důstojnost občanů naši společnosti

Chodím ráno kus cesty pěšky, pohybu není nikdy dost. Procházím každý den vždy okolo několika stálých žebrajících lidí. Pokaždé, ale pokaždé mi to může rozervat srdce, když vidím ty, co zoufale, někdy tiše a někdy zase v záchvatu pláčou, povídají si sami se sebou nebo pobíhají u Václavského náměstí v jakémsi poblouznění sem a tam. Pokaždé se hrozně zastydím za lhostejnost tohoto kapitalistického systému. Jsou to lidé všech věkových kategorii, ve věku mých synů, mých přátel, ale i ve věku mé maminky. Mnozí nikdy nedostali šanci dostat se do takzvaného normálního života. Pouze určité procento se dokáže vzchopit, a to musí mít také trochu štěstí a mít se o koho opřít. Je to však pro ně daleko, daleko těžší než pro jiné, kteří jsou v nějakých nesnázích. Ti, kteří se vzchopí, a je jim pomoženo, jsou vhodnými mediální příklady, že společnost se přece jen stará, ale záleží to hlavně na těch, co si to sami způsobili a zavinili.

[o]

Lidé na ulici jsou také často drogově závislí, mají cukrovku a potřebují léky, jsou to často alkoholici, kteří potřebují léčbu a resocializaci. Jsou to většinou lidé narození zde v České a Československé republice a stát má za ně jakousi odpovědnost. Odpovědnost za jejich základní existenci a důstojný život přece stát musí nést!!! Ale stát to řeší jen naoko a systematicky nesystémově, aby si vytvářel alibi a přitom se mohl tvářit, že až na těch pár chudáků bez domova, co si navíc za to mohou sami, se máme nejlépe v historii Česka.

Žebrání bylo za socialismu zakázáno a důvod: Je to nedůstojné lidskosti. Jenže tehdy měl stát za své občany skutečnou odpovědnost, a právě tuto odpovědnost za lidský přístup jsme bránili. Zatímco dříve policisté, když našli nějakého občana v parku, odvezli ho do nemocnice, na záchytku, no prostě k ošetření, dnes policie tyto ubohé lidi vyhání z míst, kde se zdržují, protože smrdí, obtěžují a jejich nedůstojnost se prohlubuje. Stačí, když se mezi nimi objeví lidé, co vyšli z vězení, a jejich prostředí kriminalizují.

Chci tím říct, že podstata politiky komunistů je sociální politika ve smyslu bojovat za rovnost všech. Musíme se rvát za to, aby to současný kapitalismus řešil, i když víme, že to řešit nebude z podstaty. A to je boj v kapitalistických podmínkách nejen pro komunisty, ale pro všechny z nás. Musíme si však uvědomit, že se dá tento boj vést jen cestou socialismu.

Roman BLAŠKO

8. 8. 2019  Roman BLAŠKO