Důstojná oslava

Čeští ústavní činitelé Jaroslav Kubera, Radek Vondráček, Andrej Babiš a ministr obrany Metnar, kteří byli hosty oslav 75. výročí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici, museli valit bulvy, na jaké úrovni Slovensko tuto významnou historicko-politickou akci připravilo. Velmi důstojně. Areál kolem Muzea SNP byl slavnostně vyšperkován i hojně navštíven veterány bojů, občany a politiky. Zařazení vojenské přehlídky do programu dokázalo, že se nejedná o »ruský výmysl«, jak nám vnucují všelijací hňupi, ale standardní akt vzdávající současnými ozbrojenými silami hold válečným veteránům a jejich nasazení pro Vítězství nad fašismem. Večerní galakoncert slavnost završil.

[obrazek]

Čeští prznitelé historie se tentokrát nedočkali až tak velkého prostoru pro své úšklebky a dezinterpretace. Nejslabší snad byli čeští moderátoři, z nichž někteří pokládali i infantilní otázky.

Pozitivní už byl ranní nástup ředitele Muzea SNP, který reportérovi ČT řekl jasně: 85 procent slovenského obyvatelstva považuje SNP za nejvýznamnější dějinnou událost a luďácké dezinterpretace z polistopadové éry jsou hanebné.

Akce se nezúčastnil žádný zahraniční prezident, které slovenská prezidentka nepozvala. Když už došlo k tomu faux pas s běloruským prezidentem, bylo to tak lepší. Ze zahraničních hostů vystoupil se slavnostní řečí předseda Senátu PČR Kubera a také místopředseda ruského parlamentu. Jeho tlumočený projev byl publikem přijat příznivě, na rozdíl od prezidentky Čaputové, na kterou se - když byla vyzvána k proslovu - pískalo.

Ruský politik zdůraznil, že nesmíme dopustit falzifikaci dějin, aby nám nebyla ukradena památka na Vítězství. Poděkoval jménem prezidenta Putina a ruského lidu za péči o vojenské hroby padlých sovětských vojáků. Rázně »k věci« promluvil představitel Slovenského svazu protifašistických bojovníků a s úctou k žijícím slovenským povstaleckým bojovníkům a vojákům premiér Pellegrini. Válka a boje, které se vedly, nebyly žádnou počítačovou hrou, zdůraznil Pellegrini a připomněl masakry a zvěrstva, kterých se dopouštěli Němci na slovenském obyvatelstvu. Kľak nebo Ostrý Grúň jsou synonymy těchto hrůz z rodu Lidic a Ležáků.

No, a na závěr ještě ta Čaputka. Protože jako první řekla jasně, že »bez povstání bychom byli poraženi a historicky pokořeni, masovým ozbrojeným vystoupením jsme opět nabyli téměř již ztracenou čest«, nikdo z křiklounů, kteří jinak zpochybňují význam SNP, toto hodnocení nerozporoval. Jejich chráněnkyně to tak řekla, a tak to taky je.

Monika HOŘENÍ

31. 8. 2019  Monika HOŘENÍ