Odsunutí povinné maturity z matematiky o 10 let?

Tak jsem se dozvěděla, že dnešní studenti nezvládají matematiku a následné nám klesá úspěšnost u maturitních zkoušek. A tak padl další návrh na odložení jednotných maturit a tentokrát až o 10 let. Znalost matematiky (podporující úsudek a logické myšlení) je důležitější než znalost vedlejších větných členů a nepravidelných rytmů veršů. To, že žáci často neuspějí, může mít dvě příčiny: 1. studují žáci nemající příslušné předpoklady (a to platí dvojnásob u studentů VŠ) 2. špatné osnovy, přílišná volnost ve výuce. Bohužel jsou správné obě dvě odpovědi. Systém školství se nám po 30 letech po revoluci dostal do stavu »každý maturitu, každý VŠ« a to je nesmysl. Matematika BYLA, JE, BUDE královnou veškeré vědy. Největší chybou bylo zrušení sítě odborných učilišť.

[o]

Dříve naši středoškoláci vyhrávali běžně mezinárodní soutěže, dnes mají potíže se čtením, s matematikou a o našich dějinách vědí jen to, že nás osvobodili Američané….

Na tiskovce dokonce zazněl od pana ministra zcela scestný výrok, který zněl takto nebo podobně: »matematiku neumíme (učitelé) učit, proto nemůže být u maturity.« Tak se konečně zamysleme nad systémem učení a připravujme děti od základní školy smysluplnou výukou a hlavně přístupem k učení. Současné požadavky na maturitu z matematiky jsou hluboko POD úrovní gymnazisty! Stačí znalosti ZŠ na slušné úrovni.

A tak mě napadá jen malý sarkasmus. K čemu matematika, to základní si student spočítá na kalkulačce v mobilu. Studenti mají problém i s českým jazykem, tak ten bych jako maturitní předmět taky zrušila. K čemu nějaké mě/mně, i/y? V českém jazyce je ještě literatura. Nač má student vědět, kdo to byl Čapek nebo Havlíček? Takže češtinu zrušit. Ještě uvažuji nad zrušením chemie a biologie. K čemu nějaké vzorečky. Rozhodně bych nechal angličtinu. Jen přemýšlím, z čeho by studenti rádi maturovali. A tělocvik to asi nebude.

Gabriela HUBÁČKOVÁ, stínová ministryně školství za KSČM

 

4. 9. 2019  Gabriela HUBÁČKOVÁ