Pokuta za přechod k jinému operátorovi se sníží

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi se asi sníží a lhůta pro převod telefonního čísla bude kratší. Novelu o elektronických komunikacích, která to předpokládá, Sněmovna podle doporučení svého hospodářského výboru schválí.

Změny by měly vést k větší konkurenci mezi operátory a v konečném důsledku k poklesu cen. Novela bude účinná pravděpodobně až od dubna místo od ledna 2020. Výbor s tímto požadavkem Patrika Nachera (ANO) souhlasil.

Pokuta za přechod k jinému operátorovi klesne podle návrhu z 20 na pět procent z ceny, kterou ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí, uhradit. V případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících jejího trvání nehradili nic. Doba pro převedení čísla při změně operátora se zkrátí z deseti dnů zpravidla na dva pracovní dny. Zákazník by při přechodu ke konkurenci také nemusel kontaktovat svého dosavadního operátora. Sněmovna schválí novelu ve znění celkového pozměňovacího návrhu, který ji zpřesňuje. Jde např. o identifikaci zákazníka, který o přenos čísla žádá, a o možnost žádat vrácení nespotřebovaného kreditu na předplacené kartě. Zatímco vrácení nespotřebovaného kreditu by operátor mohl zpoplatnit, u přenesení telefonního čísla by zákon výslovně stanovil, že je bezplatné.

Výbor doporučil schválení i dalších Nacherových pozměňovacích návrhů, které zavedou sankce za nedodržení evropského nařízení o regulaci ceny za volání a za textové zprávy do zahraničí v rámci Evropské unie a ověřovací kód účastníka, aby při přenesení čísla nevznikaly pochyby o identitě žadatele. O obdobné úpravě Lea Luzara (KSČM), kterou by se podle něj zabránilo nechtěnému nebo úmyslnému převedení čísla uživatele bez jeho vědomí, bude plénum hlasovat bez stanoviska výboru. Výbor nezaujal postoj ani k návrhu předsedy bezpečnostního výboru Radka Kotena (SPD), který by měl usnadnit lokalizaci volajících na tísňové linky, což by podle autora mohlo zachránit lidské životy.

(ku)

5. 9. 2019  (ku)