Ústavní zákon k ochraně vody?

Vládní strany nejsou pro změnu Ústavy, kterou ve prospěch větší ochrany vody navrhli poslanci KSČM, mohl by ale podle nich vzniknout tzv. ústavní zákon. Na  jednání pracovní skupiny se na tom shodli ministři zemědělství a životního prostředí Miroslav Toman (ČSSD) a Richard Brabec (ANO).

V článku 7 Ústavy ČR se praví, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. To je formulace velmi obecná, proto komunisté před časem přišli s ústavní novelou. Ústava ČR by se měla podle nich rozšířit o toto znění: »Voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví ČR. Česká republika chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby, i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací.«

Novelu vláda před časem odmítla podpořit. Brabec s Tomanem se shodli, že do Ústavy ČR zasahovat nechtějí. Nebrání se však prý vytvoření samostatného ústavního zákona. Ústavní zákony jsou předpisy nejvyšší právní síly, které doplňují Ústavu. K jejich přijetí je nutný stejně jako u změny Ústavy souhlas tří pětin všech poslanců a tří pětin přítomných senátorů. Společně s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod tvoří ústavní zákony tzv. ústavní pořádek. Ústavním zákonem jsou například vymezeny kraje, další se týkají bezpečnosti ČR, referenda o přistoupení ČR k Evropské unii či vymezují státní hranice. Podle Ústavního soudu do ústavního pořádku spadají i mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič příliš nerozumí, proč je o tolik lepší ústavní zákon než drobná změna Ústavy, ale diskusi o této věci bude podle něj KSČM jistě otevřená. »Z mého pohledu by nejčistším a nejjednodušším řešením bylo doplnit několik slov do příslušného článku Ústavy. To by problému ochrany dalo patřičnou váhu a vláda i Sněmovna by mohly přistoupit k tvorbě konkrétních prováděcích zákonů. Nicméně, řešit věc ústavním zákonem je možné, diskusi o tom se určitě nebudeme bránit. Bude záležet na konkrétním znění takového zákona. Jsme ochotni podpořit každý krok, který nebude jen manévrem odsouvajícím skutečné řešení do nedohledna,« řekl Haló novinám Grospič.

[o]

Toto řešení prý vládě doporučili experti z Právnické fakulty Univerzity Karlovy (UK). Samostatný ústavní zákon může podle Tomana obsahovat jak práva jednotlivce, tak povinnosti a úkoly pro stát a územní samosprávy. Grospič nicméně upozorňuje, že je zde nebezpečí, že se takový zákon může utopit v technických podrobnostech a v kolizích se stávajícími právními předpisy na ochranu vody. »Proto jsme chtěli jednoduchou změnu Ústavy, jejímž jediným smyslem je zvýraznit povinnost státu chránit vodní zdroje. Nic víc není v první fázi potřebné,« podotkl Grospič.

Pracovní skupina jednající o ochraně vody se sešla podruhé. Usedli v ní zástupci ministerstev životního prostředí a zemědělství, vodohospodářů, zemědělců, politických stran napříč spektrem a zástupci Legislativní rady vlády, Právnické fakulty UK i ústavní právníci. V listopadu by se k jednotlivým opatřením pak měl pořádat další expertní kulatý stůl.

K návrhu poslanců KSČM na ústavní ochranu vody a nerostného bohatství vláda před časem přijala nesouhlasné stanovisko. Vládní legislativci uvedli, že pokud by se stát stal majitelem vody, nesl by odpovědnost například za povodně nebo za vodní erozi. KSČM takový postoj kritizovala. »Tento problém v legislativě řeší pojem takzvané vyšší moci a s naším návrhem vůbec nesouvisí,« uvedl tehdy Grospič.

Svou ústavní novelu k zajištění ochrany vody a půdy podali před časem také lidovci. Chtěli, aby příslušný ústavní článek zněl, že »stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního bohatství«.

(ste)

5. 9. 2019  (ste)