Petice za zachování pomníku maršála Koněva

»Stop vandalismu, stop přepisování dějin! Jsme kulturní národ, ne hanobitelé pomníků. Uchraňme naši historii pro příští generace!« Těmito slovy začíná Stanislav Korityák z Milovic svůj text doprovázející elektronickou petici proti odstranění Koněvova pomníku z náměstí Interbrigády v Praze 6. |

»Scénář se stále opakuje: napřed dojde formou vandalismu k poškození pomníku či sochy, následně je vytvořeno mediální napětí a završením tohoto úsilí by mělo být úplné odstranění nyní již politicky nestravitelné ‚problémové památky‘,« píše dále a zdůrazňuje, že sochu maršála Koněva je třeba chápat v dobovém kontextu. »Není totiž připomínkou pouze I. S. Koněva samotného, ale skutečnosti, že to byla mimo jiné především Rudá armáda, která se hlavní měrou zasloužila o osvobození většiny naší země od fašismu. Pomník patří tedy nám všem, byť se nachází ve správě městské části Praha 6.«

Tímto způsobem již zmizel z očí lidí »růžový tank«, následně nechal primátor Hřib odstranit pamětní desku na Staroměstské radnici v Praze, píše Korityák, a nyní by se chtěli přepisovači historie zbavit také sochy maršála Koněva. »Ať nahlížíme na osobu maršála Koněva různými úhly pohledu, zůstává nedílnou součástí naší historie stejně jako fakt, že Prahu osvobodila vojska 1. ukrajinského frontu RA. Závěrečné fáze osvobozování Čech a Moravy se zúčastnili dále také vojáci polské a rumunské armády a také vojáci čs. armádního sboru. Je velkou chybou na tehdejší události nahlížet současnýma očima a ještě větší chybou se snažit o nové výklady dějinných událostí tak, jak to momentálně komusi vyhovuje.«

Korityák se rozhodl založit petici, která se nachází na internetu na adrese e-petice.cz/petitions/petice-proti-odstraneni-pomniku-marsala-koneva-z-prahy-6.html. A vyzývá občany, aby se na ni podepisovali – svým podpisem tak vyjádří odpor proti odstranění sochy i proti využívání vandalismu jako prostředku politického nátlaku. »Kdyby naši předkové byli tak progresivní a politicky korektní jako tito současní ‚odstraňovači památek‘, nemáme dnes ani ‚pohanské‘ sochy antického Řecka a Říma a koneckonců pro někoho též nemravného Michelangelova Davida.«

Zákon to říká jasně

Místopředseda ČSBS Emil Šneberg upozornil naši redakci na platný zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, podle něhož by se mělo nakládat se sochou I. S. Koněva jako s válečným hrobem. V části Vymezení pojmů se definuje, co je za válečný hrob považováno: »Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.« Šneberg upozornil, že Koněvova socha je »pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti«, pak jeho přemístění nebo zrušení, kterým starosta Prahy 6 vyhrožuje, a jinou změnu než jeho údržbu a úpravu může vlastník provést jen na základě písemné žádosti a po písemném souhlasu ministerstva obrany.

(mh)

7. 9. 2019  (mh)