Adaptace důchodového systému místo penzijní reformy

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje místo penzijní reformy adaptaci důchodového systému. Zahrnuje devět změn parametrů. Patřit mezi ně má dřívější důchod pro náročné profese, úprava penzí pečujících osob či přenastavení třetího pilíře.

Záměry musí ještě projednat vedení koaličních stran. Vláda by pak měla návrhy novel dostat v polovině prosince. Sněmovnímu rozpočtovému výboru to tento týden řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní soubor změn přizpůsobí český systém 21. století a stárnutí společnosti. Opatření však přiblížit nechtěla.

»Musím si dávat pozor, abych záměry neprozradila, pak by se rozbujela diskuse,« uvedla ministryně. Podle ní je potřeba systém přizpůsobovat stárnutí společnosti a reforma není nutná. »V koalici sdílíme názor jednotně. Měli bychom na výzvy 21. století reagovat souborem parametrických změn, kterými systém přizpůsobíme… Slovo reforma nemám ráda. Myslím si, že je to synonymum pro privatizaci,« řekla Maláčová. Místo spojení »důchodová reforma« tak používala pojmenování »adaptace důchodového systému«.

Podle poslanců z opozice i koalice ministryně zamýšlené změny rozpočtovému výboru konkrétně nepředstavila a příliš neupřesnila ani to, kde by se na ně měly vzít peníze a jak by se měly zajistit důchody početné generaci ze 70. let, tzv. Husákovým dětem. Po dotazech poslanců řekla, že mezi návrhy je řešení nižších penzí pečujících, dřívější odchod do důchodu u náročných profesí či úpravy spoření ve třetím pilíři.

Podle Maláčové se jedná o »politicky citlivé věci«, které musí nejdřív projednat zástupci vládních stran. Probírat je bude s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem, lídrem ANO Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Ministryně sdělila, že MPSV má návrh devíti parametrických změn hotový od konce května, v koalici ovšem zatím nebyl čas je prodiskutovat.

Podstatná je spravedlnost systému penzí

Babišova vláda v programovém prohlášení uvedla jako jednu ze svých šesti strategických priorit důchodovou reformu. Podle Národní rozpočtové rady i zprávy MPSV je penzijní systém beze změn finančně neudržitelný a od 30. let se začne propadat do každoročních deficitů. Ty by na konci 50. let mohly přesahovat čtyři procenta HDP ročně, v dnešních cenách je to přes 200 miliard korun. Schodky by pomohlo podle rady i ministerské zprávy zbrzdit při prodlužování života další odsouvání důchodového věku i po polovině 30. let, a to ročně zhruba o měsíc. To však kabinet v pondělí odmítl.

Kromě věku patří mezi parametry i výše odvodů či poměr důchodu ke mzdě. Problém s udržitelností nechce ministryně řešit zpřísněním nároku na penzi či snížením náhradového poměru. Příjmy důchodové soustavy označila šéfka resortu práce za »poddimenzované, nesystémové a nevhodně strukturované«. Česká republika vydává na důchody kolem osmi procent HDP, v EU je to v průměru přes 12 procent. Pokud by se příjmy dostaly na celoevropský podíl, »vyřešilo by to udržitelnost důchodů,« míní Maláčová. Je přesvědčena o tom, že je potřeba upravit nastavení daní. Zmínila digitální daň, vyšší zdanění velkých podniků i lidí s vysokými příjmy. Už dřív se objevily informace o úpravě odvodů živnostníků.

Podle dosavadních informací chystané návrhy ministerstva práce nemíří ani tak na zajištění budoucích důchodů jako spíš na zlepšení situace nynějších penzistů. Maláčová to ve výboru označila za »věc osobních preferencí«. Už dřív uvedla, že podstatná je spravedlnost systému penzí.

Česká společnost stárne. Lidé nad 65 let tvoří teď necelou pětinu obyvatel, kolem roku 2030 by to měla být zhruba čtvrtina a v polovině století přibližně třetina. Výrazně přibude osob nad 85 let. Podle propočtů má nyní sice ČR výdaje nižší, v příštích letech však porostou výrazně rychleji než v jiných zemích. Ubude také těch, kteří platí odvody.

Marie KUDRNOVSKÁ


Že by ČSSD dostala rozum, nebo jen opisuje od KSČM?

Otázky pro Miroslava Opálku, experta KSČM na důchodovou problematiku

Co říkáte zatím dosti mlhavé představě ministryně Maláčové?

Rozumím tomu, že paní ministryně chce předejít zbytečně vyhrocené diskusi nad neprojednanými úvahami. Pokud však počítá s tím, že v polovině prosince již předloží návrh vládě, pak musí mít jasnou představu, na jejíž konkretizaci úředníci už pracují.

Podle Jany Maláčové je potřeba systém přizpůsobovat stárnutí společnosti a reforma není nutná. Co si představit pod jejím vyjádřením »Měli bychom na výzvy 21. století reagovat souborem parametrických změn, kterými systém přizpůsobíme…«

Hurá! Mohli bychom jásat, neboť jde o dlouhodobý postoj KSČM, který jsme dávno předložili v 1. Bezděkově komisi a nějaký čas byl přístupný i na webu KSČM. My jsme návrh nazvali postupná parametrická optimalizace důchodového systému ČR a paní ministryně dnes hovoří o parametrické adaptaci důchodového systému. Takže v pojetí jsme zajedno, důležité však bude legislativní uchopení. Parametrická optimalizace či adaptace našeho celkového důchodového systému probíhá postupně již téměř sto let! Bez ní by se systém dávno zhroutil. Proč by tedy neměla fungovat i dalších sto let.

Jak podle vás zajistit peníze tzv. Husákovým dětem?

Systém je nastaven tak, že peníze na penze zajišťují svým rodičům a prarodičům ekonomicky aktivní potomci prostřednictvím kolektivního průběžného důchodového pojištění. Zpohodlní-li však některé generace a sníží zásadně svou reprodukci, promítne se to nejen do nedostatku peněz v důchodovém systému, ale i v nedostatku pracovní síly ve všech odvětvích národního hospodářství. Nejde tedy jen o pozvolné vymírání národa, ale i o jeho závislosti na »dovozu« pracovní síly. Nedostatek finančních prostředků pak musíme hledat ve zvýšené produktivitě práce a vícezdrojovém financování. Tedy sáhnout i na daňové příjmy prostřednictvím nových daní, nebát se progresivního zdanění, zrušení neopodstatněných výjimek a sociálně spravedlivějšího přerozdělení nově vytvořeného HDP.

Můžete připomenout model, který prosazuje KSČM?

Jak jsem již uvedl, navrhli jsme v čase úpravu parametrů tak, aby byl systém stabilizovaný do roku 2100, i když nikdo dnes neví, co bude za deset let, natož za sto. Stát by měl, vedle propopulačních opatření, maximální zaměstnanosti a snahy ovlivňovat příznivý ekonomický vývoj, např. vytvořit zvláštní spořící účet ke zhodnocování dočasných přebytků z výběru důchodového pojištění, přesunout část podpory z třetího kapitálového pilíře do prvého státního solidárního pilíře, zrušit stropy na odvody, zavést stejné podmínky u odvodů pro OSVČ jako u zaměstnanců, posílit spořicí účet o část výběru z některých daní, postupně zvyšovat procento odvodů na důchodové pojištění od zaměstnanců (např. v závislosti na počtu vychovávaných dětí), zapojit do důchodového pojištění i další příjmy sloužící k živobytí, zdaňovat roboty nahrazující pracovní sílu atd.

Lze dosáhnout spravedlnosti penzí?

Co je to spravedlnost? Každý ji vidí prizmatem svých zájmů. Bohatí nechtějí tolik přispívat do společného koše k solidárnímu přerozdělování, chudí chtějí rovné důchody nebo alespoň rovné valorizace, ženy chtějí vyrovnat vytvořenou nerovnost z odměňování (mezd a platů) úpravou výpočtů svých důchodů… Náš výpočet důchodů však vždy respektoval princip zásluhovosti dle reálných odvodů a době pojištění. Má ale i silnou solidární dimenzi. Vyvažování tohoto protichůdného vztahu není jednoduché, což ukazují zejména diskuse o pojetí důchodové reformy i nález Ústavního soudu ČR. Limity jsou dány a každá pomoc jednomu znamená ubrat druhému či najít jiné zdroje. Návrat k určité formě důchodových kategorií u těžkých prací je potřeba, ale na úkor zaměstnavatelů, ne solidárního systému. Zvýšit důchody ženám za vychované děti je záslužné, nikoli však plošně i za flákače apod., ale poukázáním části odvodů (třeba 2 %) od ekonomicky aktivního dítěte. Zvýšení minimálního důchodu je potřeba, ale bylo by demotivující, kdyby měli stejný důchod zaměstnanci pracující na poloviční úvazek s těmi na plný úvazek. KSČM musí hájit zájmy nejpotřebnějších, ale i chránit dostatek veřejných zdrojů a jejich účelné vynakládání.

6. 9. 2019  Marie KUDRNOVSKÁ