XRczech

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) jsou čím dál víc vidět. A to nejen v tradičně revolučnějším světě, ale i v obvykle konzervativní České republice. Češi jen minulý týden uspořádali několik veřejných protestů, v Praze hned dva. Nejprve ve středu na sedm minut zablokovali Pařížskou třídu, aby upozornili na alarmující proces změn klimatu, o den později se sešli po více než týdnu opět před brazilským velvyslanectvím, aby bojovali za hořící plíce planety – Amazonii. I kvůli avizované nepřízni počasí jich tentokrát dorazilo méně (několik desítek; poprvé to bylo několik stovek), to ale neznamená, že nebyli slyšet. Na rozdíl od občasných obdobných akcí protestu klasické levice se tihle alarmisté nespokojí jen s projevy, ale doplňují je hlasitým skandováním, pískáním na píšťalky, tlučením dřevěných předmětů na přilehlé dopravní značky – zkrátka humbukem, který přiláká – chtě nechtě – pozornost i kolemjdoucích a donutí úředníky ambasády otevřít okna k tzv. čumendě.

[o]

A základní požadavky Rebelie proti vyhynutí? Prosté:

1. Říkejte lidem pravdu - vláda musí pravdivě informovat o klimatické a ekologické krizi, musí změnit nekonzistentní legislativu a společně s médii otevřeně komunikovat s občany.

2. Okamžitě začněte jednat - vláda musí nařídit právně závazná pravidla k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a ke snižování spotřeby.

3. Potřebujeme nadstranickou politiku - žádáme vytvoření Občanského sněmu, který by dohlížel na zavádění změn a představoval funkční demokratický nástroj pro řešení těchto obrovských otázek.

Věc klimatické nouze v »XRczech« skutečně berou vážně. Hodlají jednat hned, ne až někdy, ne postupně či šnečím krokem. Na to není čas. My fakt míříme k vyhynutí, ať se to komu líbí, či nikoli. Když se na tom shoduje 97-99 % vědců z oboru, není to samo sebou. Takže jde o program – co s tím?! Rebelisté pořádají zhruba hodinové přednášky a akce protestu všude po republice, neomezují se na metropoli a jednorázové hurá akce. Chápou, že je nutná neustálá aktivní mravenčí práce. Na sociálních sítích, v médiích i v ulicích. A i když někteří z těchto nelhostejných, převážně mladých lidí vypadají drobet extravagantně (také jde o ochránce zvířat, většinou tudíž vegetariány a vegany), neznamená to, že jsou mimo, naopak! Hledají další dobrovolníky, kteří by byli s to vytvořit místní skupiny, mobilizují, kde a jak to jen jde. Pomůžete také? Jde i o vaše potomky!

Roman JANOUCH

10. 9. 2019  Roman JANOUCH