Senioři mohou do muzea zdarma

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Muzeum hlavního města Prahy se k oslavám toho svátku připojí volným vstupem do hlavní budovy muzea na Florenci pro osoby starší šedesáti let, pro které bude připraven i bohatý doprovodný program.

Nejprve od 14 do 16 hodin ho odstartuje aranžování květin. K účasti na workshopu není nutné mít předešlé zkušenosti s aranžováním. Pro začátek se bude pracovat s jednoduchým aranžmá. Účastníci si promyslí množství květin a ostatního rostlinného materiálu, se kterým budou pracovat. Květiny naaranžují do speciální aranžérské hmoty, využijí i různé větvičky a zeleň jako doplňkový materiál. Aranžmá si odnesou domů.

Od 16 do 17 hod. následuje Divadlo vzpomínek – »Moje první láska«. Za účasti herců se zavzpomíná na léta prvních lásek. Herci pro všechny přítomné vytvoří divadelní představení inspirované jednotlivými příběhy diváků. Vznikne koláž vzpomínek, plná autenticity, nadsázky a humoru. Z jeviště zazní známé oblíbené písně. Vše pak zakončí komentovaná prohlídka aktuální výstavy.

Vstup do hlavní budovy muzea na Florenci pro seniory 60+ je zdarma.

Na workshop je potřeba se objednat dopředu na e-mailu: lektor2@muzeumprahy.cz. Na divadlo vzpomínek a komentovanou prohlídku výstavy není třeba se objednávat dopředu. Více informací najdou zájemci na internetových stránkách www.muzeumprahy.cz.

Muzeum hlavního města Prahy je kulturní institucí schraňující bohatý sbírkový fond věnovaný pražským dějinám, který nashromáždilo v průběhu své existence. V současné době spravuje čtrnáct objektů různého charakteru, v nichž se nacházejí jak stálé expozice, tak časově omezené výstavy. Kromě těchto výstavních prostor a kulturních památek spravuje Muzeum Prahy rozsáhlý areál odborných pracovišť v pražských Stodůlkách.

Muzeum hlavního města Prahy provádí základní i aplikovaný výzkum ve všech odborných muzejních činnostech včetně šíření výsledků této činnosti. Muzeum je zapsáno v Seznamu výzkumných organizací (dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 2. srpna 2018). Zároveň je příspěvkovou organizací hl. města Prahy.

(mac)

29. 9. 2019  (mac)