NKÚ kritizuje ministerstvo za podporu zaměstnanosti mladých

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nenastavilo v projektu podpory zaměstnanosti mladých z peněz Evropské unie měřitelné cíle a nezohledňovalo výrazně nízkou nezaměstnanost mladých lidí. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ministerstvo se závěry úřadu nesouhlasí.

Kontroloři se zaměřili na poskytování a čerpání podpory z EU na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí v letech 2014 až 2018. MPSV na tuto podporu rozdělilo z operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 (OPZ) přes 1,3 miliardy korun a zapojilo se do něj přes 10 000 mladých lidí.

»NKÚ odhalil řadu nedostatků, a to jak v nastavení systému, tak především při čerpání peněz,« uvedla mluvčí úřadu Jana Gabrielová. Dodala, že u žádného z projektů také nejde říci, jestli byl efektivní, protože Úřad práce ČR (ÚP ČR) nesleduje jejich dopady na nezaměstnanost této skupiny.

Ministerstvo se závěry NKÚ nesouhlasí, investice do mladých považuje za důležitou součást politiky zaměstnanosti. »MPSV i ÚP ČR se důrazně ohrazují proti kritice NKÚ, ze které vyplývá, že práce úřadu s mladými lidmi nepřináší výsledek, který se očekává,« sdělila vedoucí tiskového oddělení resortu Barbara Hanousek Eckhardová. Podle ministerstva je podpora zaměstnávání mladých z evropských peněz nastavená správně a funguje. »Stejně tak jsou od počátku nastavené měřitelné cíle,« uvedl resort.

Situace hraničí se zneužíváním dotací

»Ministerstvo neustále hovoří o tom, jak nejlépe čerpá peníze z EU, na druhou stranu je vidět, že dělá přesně to, co je ohledně dotačního řízení kritizováno obecně, to znamená, že se čerpají finanční prostředky, ale už se nekontroluje, jak jsou vynaloženy,« reagovala na nález NKÚ stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová. Přistupovat k čerpání peněz z EU tímto způsobem je podle ní neefektivní a v praxi nedochází k naplnění účelu, který dané opatření má. »Velice mne mrzí, že MPSV jde touto cestou, protože jsem přesvědčena, že je potřeba pomáhat mladým lidem vstoupit do pracovního života i v době, kdy ekonomika vzrůstá, můžeme se samozřejmě bavit o podpoře, o její výši atd., každopádně si myslím, že MPSV opět nezklamalo, když nekontroluje, na co jsou tyto peníze vynakládány,« uvedla stínová ministryně. »Můžeme se bavit o tom, jestli to už nehraničí se samotným zneužíváním těchto peněz,« dodala Aulická.

Podpora z OPZ měla pomoci zvýšit zaměstnanost osob ve věku 15 až 29 let. Od roku 2013 jejich nezaměstnanost klesala až na 6,7 procenta v roce 2018. Dlouhodobě je tak výrazně pod průměrem EU. Kontrolní úřad ministerstvu vytýká, že podporu mladým poskytovalo stále ve stejné výši jako v době, kdy program vznikl a kdy doznívala ekonomická krize.

I úspěchy v jednotkách jsou velký úspěch

NKÚ prověřil tři projekty, které získaly podporu přes 469 milionů Kč. Tyto projekty provádí Úřad práce ČR a Ústecký kraj. Podle kontrolorů ani u jednoho projektu nelze určit, jestli byl efektivní a pomohl zvýšit zaměstnanost mladých lidí. »Úřad práce ČR totiž nesleduje, jak se účastníci uplatní na trhu práce, když projekt skončí,« upozornil NKÚ.

Aulická v této souvislosti podotkla, že pokud jde o Ústecký kraj, jde »o opravdu mravenčí práci« pracovníků, kteří mají tyto programy přiděleny. »Jedná se především o mladé lidi ze sociálně slabých poměrů, ty úspěchy se u nás projevují v jednotkách, a i o to v rámci Ústeckého kraje považujeme za velký úspěch,« uvedla poslankyně. Zdůraznila, že v Ústeckém kraji bylo postupováno tak, aby se alespoň částečně pomohlo řešit danou situaci. »Je o velký problém, který zbytek republiky nezná,« dodala Aulická.

Kontroloři také zjistili, že někteří účastníci programu získali podporu ze dvou projektů najednou a Úřad práce ČR také nezakázal to, aby mladí lidé pracovali na dotovaném místě a zároveň byli zaměstnaní někde jinde. »Jeho kontroly zaměřené na zaměstnavatele, kteří poskytují dotovaná místa účastníkům projektu, byly spíše formální. Kromě toho úřad zařazoval účastníky projektu na nevhodná místa,« podotkl NKÚ. Například účastník projektu, který měl vysokoškolské právnické vzdělání a měl v tomto oboru i praxi, dostal dotované pracovní místo v soukromé stomatologické ordinaci.

(jad)

30. 9. 2019  (jad)