Technologie mění postavení žen na trhu práce

Měnící se role žen v pracovním světě, ženy v době 4.0 (v éře robotizace) - takové bylo téma mezinárodní konference, jež proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Účastnice a účastníci, kteří se sjeli do Brna v horkém červnovém dni, posuzovali, jak mohou nové technologie zlepšit postavení žen v práci, jak mohou pomoci při plánování jejich kariéry, ve flexibilitě práce, při slaďování pracovního a soukromého života a také v růstu na top manažerské pozice. Letní horko již nepanuje, takže nám podzimní čas umožní se za tématem ohlédnout.

Konference otevřela otázky spojené s nezbytností důkladné přípravy na budoucnost Práce 4.0, aby ženy měly co nejvíce vyrovnané příležitosti a »technologické nástroje« nebyly již nyní vymyšleny a designovány způsobem, že naopak zachovají stávající stereotypy a tradiční bariéry. »Přijímání žen do technických pozic povede k efektivnějšímu učení strojů,« řekl v lednu 2019 na pravidelném setkání Světového ekonomického fóra v Davosu v debatě pod názvem Budoucnost práce Allen Blue, spoluzakladatel společnosti LinkedIn. Podle něj umělá inteligence a strojové učení začínají sehrávat klíčovou úlohu v tom, jakým způsobem je koncipována veškerá technologie.

»Najlepší zamestnávateľ pre ženy je tým najlepším zamestnávateľom pre každého. Hľadať cesty, ako podporiť kariérny rast žien a zabezpečiť rovnocenné odmeňovanie a príležitosti, má preto obrovský zmysel pre všetkých. O to väčší v dnešnej dobe technologického pokroku a zmien, na ktoré by sa mal snažiť reagovať každý zamestnávateľ,« uvedla v debatě Ivana Vagaská, programová manažerka slovenské Charty diverzity.

Mnohé je před námi

Pracovní trh přichází o obrovský potenciál, protože dosud nevyužívá plně potenciálu a talentu žen a trpí nerovností mezi muži a ženami. Přitom podle výzkumu společnosti Pew Research Centre jsou ženy silnější v klíčových aspektech politiky i podnikání:

•    ženy jsou o 34 % lepší při dosahování kompromisů,

•    u žen je o 34 % větší pravděpodobnost upřímného a etického chování,

•    u žen je o 25 % větší pravděpodobnost, že budou hájit svá přesvědčení,

•    u žen je o 30 % větší pravděpodobnost, že poskytnou spravedlivou mzdu a benefity,

•    ženy jsou o 25 % lepší v oblasti mentoringu.

Zaměstnavatelé by tedy měli hledat způsoby, jak přijmout a podpořit více žen na trhu práce. A neměly by to vnímat jako projev společenské odpovědnosti, ale jako základ své strategie.

Jaká je však česká realita? Přestože 46 % absolventek vysokých škol v ČR jsou ženy, v představenstvech českých TOP 250 firem je podle Indexu žen ve vedení, který sestavuje Byznys pro společnost, jen něco přes 7 % žen. (Byznys pro společnost je největší aliance firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás.)

Rozdíl ve mzdách v ČR mezi muži a ženami je stále kolem 22 % ve prospěch mužů. Celkem 80 % žen–matek podle pravidelného průzkumu mezi více než 500 rodiči hledá zejména flexibilitu pracovního prostředí, kterou považují za jeden z klíčových faktorů pro sladění svojí práce a rodičovství. Dlouhodobé statistiky uvádějí, že jen 45 % žen–matek s dětmi do pěti let pracuje. Zatímco zaměstnanost žen-matek se staršími dětmi nebo bez dětí je zhruba 90procentní. Do péče o děti v ČR je i přes dílčí pozitivní změny stále zapojeno velmi malé procento otců.

»Příprava, strategie a obsahy vzdělávacích programů na technologickou budoucnost 4.0 musí mnohem výrazněji odrážet celkově vyšší úroveň vzdělanosti žen v české populaci a počítat také s jejich odpovídajícím zapojením na technologickém trhu práce,« zmínila v jednom z panelů konference Lucie Vidovićová z Fakulty sociálních studií MU Brno.

Rovnost žen a mužů se na českém pracovním trhu nerozvíjí komplexně a s dostatečnou dynamikou, přestože již příklady dobré praxe na straně zaměstnavatelů jsou. To chce změnit i společná iniciativa Byznysu pro společnost, národního koordinátora Charty diverzity v ČR, a společnosti Vodafone Czech Republic.

Různorodost má hodnotu

Diverzita na trhu práce (různorodost) není jen otázka morálního postoje, ale představuje nedílnou součást úspěšného podnikání vytvářejícího příjmy. Podle studie Boston Consulting Group totiž firmy s managementem, v němž jsou zapojeni jak muži, tak ženy, mají o 19 % vyšší příjmy díky inovacím. Toto zjištění je důležité zejména pro technologicky zaměřené společnosti, start-upy a podniky, v nichž je inovace klíčem k dalšímu růstu.

Dokládá to i studie společnosti McKinsey s názvem Výsledky prostřednictvím diverzity, která zjistila, že společnosti podporující genderovou diverzitu na vedoucích pozicích jsou více konkurenceschopné a je u nich o 21 % větší pravděpodobnost nadprůměrných zisků. Mají také o 27 % vyšší pravděpodobnost, že překonají konkurenty v dlouhodobém vytváření hodnot. Různorodé pohledy na potřeby zákazníků, zlepšování produktů a dobré firemní prostředí podporují lepší byznys. Jsou si toho vědomy i mnohé firmy a podniky podnikající v ČR.

(za)

FOTO – archiv Byznys pro společnost

9. 10. 2019  (za)