Návrh rozpočtu státu by měl proplout prvním čtením

I přes ostrou kritiku pravicové opozice doporučil Sněmovně její rozpočtový výbor v prvním čtení schválit základní parametry státního rozpočtu 2020. Jde o příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání.

Pro doporučující stanovisko hlasovalo 11 (ANO, ČSSD, KSČM) z 18 přítomných poslanců, proti byli čtyři (ODS, dva Piráti a KDU-ČSL). Zbytek se zdržel hlasování.

»Ze strany KSČM byla podpora tohoto usnesení, týkalo se to však pouze rozpočtového výboru. O tom, zda podpoříme rozpočet i v prvním čtení ve Sněmovně, zřejmě rozhodne jednání mezi vedením KSČM, premiérem a ministry zdravotnictví a financí« sdělila našemu listu předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Uskuteční se zítra. KSČM má několik požadavků – prosazuje valorizaci platby za státní pojištěnce, druhé téma se týká úhradové vyhlášky a třetí šesti miliard korun, které jsou podle Vostré údajně předběžně projednány s pojišťovnami tak, že je uvolní ze svých rezervních fondů. »Na základě tohoto jednání bude doladěno stanovisko vedení strany ke státnímu rozpočtu,« zdůraznila poslankyně.

[o]

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek neprotlačil vrácení návrhu rozpočtu vládě k přepracování. Žádal snížení výdajů i schodku o 20 mld. Kč a zvýšení poměru investičních výdajů k celkovým výdajům na 10 procent.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v reakci na výtky z řad opozice mj. řekla, že čistý nárůst počtu úředníků mezi roky 2012 a 2020 představuje jen 4200 míst. Připomněla, že již dříve rušila 1300 neobsazených míst ve státní správě, a také už schválené zvýšení penzí, před hlasováním je zvýšení rodičovského příspěvku, podtrhla nárůst počtu i platů učitelů, potřebný nárůst počtu hasičů i policistů včetně jejich platů. »Tak s čím máte problém?« ptala se v souvislosti s navrhovaným deficitem. Argumentovala i tím, že agentura Moody's nedávno zlepšila ČR ratingy. Jen to umožní státu ušetřit stovky milionů při obsluze státního dluhu. Zdůraznila, že stát dává na investice z rozpočtu nejvíc peněz od roku 2012, zmínila i nebývalé zvýšení prostředků pro vědu a výzkum.

Poslanci ODS a TOP 09 vyčítali návrhu rozpočtu podle nich nízké výdaje na investice a růst ze zákona povinných a jim podobných výdajů, což snižuje odolnost budoucích rozpočtů vůči ochlazení ekonomiky. Kritizovali rovněž navrhovaný schodek, přestože ekonomika roste a je nízká nezaměstnanost, i absenci prostředků na nezbytné reformy penzijního a zdravotního systému.

K výdajovým prioritám vláda řadí zvýšení průměrného důchodu o 900 Kč a růst rodičovského příspěvku o 80 000 Kč na 300 tisíc korun. Kabinet vyzdvihuje také vyšší objem peněz na platy ve školství nebo meziroční zvýšení částky na investice téměř o 24 miliard korun. Pokud poslanci v prvním čtení základní parametry rozpočtu schválí, nebudou je už moci měnit. Budou moci navrhovat pouze přesuny uvnitř rozpočtu. »Pokud Sněmovnou projde návrh v prvním čtení, poslanci KSČM mají připravené pozměňovací návrhy – chtěli bychom povýšit finance do oblasti sociálních služeb, kam jich stát dává stále málo. A v rámci přerozdělení chceme pokračovat v dotačních titulech, které jsme měli pro rok 2019, což byla pomoc malým obcím do tří tisíc obyvatel, zejména s opravou a údržbou škol a bytů,« sdělila Vostrá.

Koalice zřejmě dosud nemá ve všem jasno

Sněmovní rozpočtáři také doporučili Sněmovně schválit ve vládním daňovém balíčku odlišná pravidla pro daňovou uznatelnost technických rezerv pojišťoven, než jaká navrhuje vláda. K desítkám pozměňovacích návrhů, které poslanci k balíčku vznesli při druhém čtení na plénu komory, však nezaujali žádné stanovisko.

Právě kolem vládního návrhu zdanit technické rezervy pojišťoven nad minimum, vycházejícího z evropské směrnice Solvency II, byla největší debata. »Kompromis, kdy nová pravidla zdaňování rezerv se mají týkat pouze neživotního pojištění, prošel díky jednomu hlasu ČSSD,« zdůraznil pro náš list člen rozpočtového výboru, stínový ministr financí KSČM Jiří Dolejš. U životního pojištění by pro pojišťovny platila dosavadní pravidla. Šlo o návrh Věry Kovářové (STAN). Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) poté novinářům řekla, že pokud by ČSSD hlasovala pro návrh i na plénu, považovala by to za porušení koaliční smlouvy. Doufá však, že se to vyřeší na jednání koaliční rady. Ještě předtím poslancům řekla, že vláda nechce omezovat tvorbu rezerv pojišťoven. Ministerstvu však vadí, že nyní se mohou celé technické rezervy uznávat jako daňově uznatelné. Poukazovala na to, že žádný jiný sektor takovou výhodu nemá. Chce proto, aby se postupovalo podle evropské směrnice.

Za tato slova ji kritizoval Miroslav Kalousek. Tvrdí, že ve směrnici není ani slovo o tom, že by se rezervy musely zdaňovat nad hranici stanovenou Solvency II. »Je to škodlivé pro českou ekonomiku a ještě přitom nestoudně lžete,« řekl ministryni. Podle Jana Skopečka (ODS) vládní návrh ohrozí stabilitu finančního sektoru. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) upozorňoval, že ČNB požaduje rezervy o desítky procent vyšší, než je minimum.

Výbor podpořil také návrh Tomáše Martínka (Piráti), který v zákoně o hazardních hrách ruší omezení u živých turnajů. Jde třeba o podmínku, aby účastníci předem složili nejméně polovinu minimální výhry. Prošel i další pirátský návrh na zvýšení limitu z 200 na 2000 litrů, do kterého budou domácnosti osvobozeny od placení spotřební daně při vaření piva pro vlastní spotřebu. V případě loterií výbor podpořil návrh Ondřeje Veselého (ČSSD), který zachovává současné zdanění hazardních her kromě loterií. Zdanění loterií má vzrůst podle vládního návrhu z 25 na 30 procent. »Je to mimochodem v přímém rozporu s tím, co chtěly organizace, které volaly po tom, aby se nejvíce zvedlo zdanění u společensky více nebezpečných her,« řekl k tomu Dolejš. Jedním dechem však dodal, že o všech pozměňovacích návrzích bude hlasovat celá Sněmovna, která také o konečné podobě balíčku rozhodne. Takže debata zdaleka ještě není uzavřená.

Výbor již dříve doporučil z vládního balíčku vyřadit např. návrh na zrušení daňového osvobození u plynu určeného pro vytápění v domovních kotelnách, jak navrhla Miloslava Vostrá. Odpůrci vládního návrhu, který by dopadl i na domovy důchodců nebo dětské domovy, varovali, že by prodražil topení stovkám tisíc domácností.

Balíček především zvyšuje spotřební daně z lihu, tabákových výrobků a hazardu. Vláda tím chce chránit občany před rizikem vzniku závislostí a s tím spojenými negativními dopady.

(ku)

9. 10. 2019  (ku)