Rozhovor Haló novin s Alenou Vitáskovou, předsedkyní Institutu Aleny Vitáskové (IAV)

Ceny energií by mohly být nižší

Ústavní soud odmítl poslanecký návrh na zrušení dvou loňských cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ), chyběly mu prý pádné argumenty. Pod návrh se přitom podepsalo 27 poslanců KSČM, SPD a také Jaroslav Foldyna zvolený za ČSSD. Co si o tomto verdiktu, jako bývalá předsedkyně ERÚ, myslíte?

S překvapením jsme v IAV přijali zprávu ČTK, že Ústavní soud odmítl poslanecký návrh na zrušení dvou loňských cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ), chyběly mu prý pádné argumenty. V této souvislosti si dovoluji podotknout, že je pozoruhodné, jestliže pro soud není dostatečným argumentem sdělení člena Rady ERÚ, že ceny mohly být nižší, než je regulátor určil. Tento negativní dopad do cen energií se týká obyvatelstva a hospodářství České republiky. Je ve veřejném zájmu, aby ceny byly stanoveny v souladu se zákonem a cenová rozhodnutí byla vydána v souladu s Energetickým zákonem, což se zřejmě pro rok 2019 nestalo.

[o]

Přitom dokonce člen Rady ERÚ (po vydání cenových rozhodnutí na r. 2019) informoval veřejnost, že ceny mohly být pro rok 2019 nižší a ERÚ nápravu neprovedl. Následně vláda část členů Rady ERÚ odvolala se zdůvodněním mimo jiné, že »přijímá a vyžaduje pokyny od třetí osoby, čímž jedná v tržním zájmu takové osoby«. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček při odvolání členů Rady ERÚ (Vlka, Outraty a Pokorného) sdělil mimo jiné v médiích, že členové Rady nejednali v zájmu spotřebitelů, nechránili oprávněné zájmy zákazníků, spotřebitelů v energetickém odvětví, že přijímali pokyny od třetích osob, čímž, jak už bylo uvedeno, jednali v tržním zájmu takové osoby.

Co to znamená pro spotřebitele?

Ceny energií v České republice patří v porovnání se zeměmi EU k nejvyšším. Např. Polsko či Maďarsko provedly pro letošní rok opatření, které nepřijatelnému růstu cen energií brání. V České republice se situace vyvíjí poněkud jinak. Přes snahu některých poslanců zvrátit nepříznivý vývoj v cenách energií a dopad na spotřebitele se nic zásadního neděje. Všem kompetentním to je jedno! Výsledkem je, že Ústavní soud odmítl návrh poslanců na zrušení Cenových rozhodnutí ERÚ pro rok 2019 a tím ponechání původních cenových rozhodnutí platných pro rok 2018.

Jestliže Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ, která je zodpovědná za vydaná cenová rozhodnutí, informoval veřejnost, že ceny mohly být pro rok 2019 nižší, než ERÚ určil, jaký pádnější argument ke znevěrohodnění cenových rozhodnutí ERÚ je ještě potřeba? Pochopitelně, pokud si to pan Krejcar (který informaci veřejnosti sdělil) nevymyslel, což by byl velmi závažný důvod k jeho odvolání.

Toto cenové rozhodnutí odmítl podepsat předseda Rady ERÚ Vratislav Košťál (podle Energetického zákona podepisuje předseda, nebo jeho zástupce) a jeho zástupce rovněž tato cenová rozhodnutí nepodepsal. Došlo k porušení Energetického zákona a jsou taková cenová rozhodnutí platná?

Jestliže ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podal vládě návrh na odvolání těch členů Rady ERÚ, kteří údajně jednali v tržním zájmu určitých osob a poškodili spotřebitele, přímo tím potvrdil, že ceny energií, které ERÚ stanovil, mohly být nižší, než jak regulátor určil, jak upozornil Krejcar. Avšak vláda odvolala dva členy Rady a najmenovala nové, kteří se těší neblahé pověsti kolem nastavení výkupních cen fotovoltaik a s tím spojeného »solárního boomu«.

Pak není divu, že ERÚ před několika dny oznámil, že takzvané zelené zdroje energie dostanou finanční podporu v řádech desítek miliard korun i příští rok. Celkové náklady na podporované zdroje energie v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun, vloni jim bylo vyplaceno 46,1 miliardy korun. Jak by se to dalo změnit?

Mám vážnou obavu, že se to změnit nedá. Vláda a zájmové skupiny mají zájem dále navyšovat dotace a vytahovat z kapes obyčejných lidí, živnostníků, malých firem nemalé peníze. Je pravda, že za těch šest let, co jsem byla ve funkci předsedkyně ERÚ, si ta svoloč na tyto peníze nesáhla.  A nyní trochu nespisovně. Prostě jsem bránila zlodějnám, kterým se nyní moderně říká »dotace«. Bohužel, díky Sobotkově a Babišově vládě se do významných funkcí (na ERÚ) vracejí ti, kteří se pod solárním boomem podepsali a pravděpodobně pomohli vytvořit podmínky pro různé politiky, justici a všechny, kteří na tomto byznysu nepředstavitelně vydělali, nebo vydělávají. Je mi z toho smutno, premiér Babiš mě zklamal, jako nikdo jiný.

Lze vyčíslit, o jaké částky jsme my, spotřebitelé, zmíněnými cenovými rozhodnutími přišli?

Situace na energetickém trhu je nepřehledná a vláda tomu svou pasivitou napomáhá. Kdo se snaží údajné poškození spotřebitelů a účastníků energetickém trhu zamést pod koberec? Opakovaně žádáme informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o rozsahu poškození spotřebitelů na energetickém trhu, jak a kdy budou odškodněni. MPO se tváří tajemně a odmítá jakékoliv informace podat, přičemž je ve veřejném zájmu celou situaci na ERÚ napravit.

Poslední odpověď ze strany MPO (ze dne 23. 9. 2019) k předmětným dotazům jsme považovali za irelevantní. Ve veřejném zájmu máme nárok znát, k jakému poškození spotřebitelů, zákazníků došlo a jak a kdy budou odškodněni. Je neakceptovatelné sdělení MPO, že »mu není známo, v jakém finančním rozsahu došlo k poškození spotřebitelů, zákazníků na energetickém trhu«, ani »kdy, jak a v jaké výši budou poškození spotřebitelé a diskriminovaní účastníci energetického trhu odškodněni«. Takto nekompetentní odůvodnění je možno brát ve svém důsledku, jako politicky motivovaný zásah na ERÚ. Což by ve svém důsledku znamenalo hrubé porušení evropské legislativy, z níž vyplývá nezávislost ERÚ.

Obligátní otázka: Kdo za to může?

Kdo jiný má zajistit transparentní řízení na ERÚ než Rada ERÚ, jejíž členy navrhuje ke jmenování vládě ministerstvo průmyslu a obchodu. Tudíž je zodpovědnost na MPO jako gestora Energetického zákona: pokud došlo k poškození účastníků energetického trhu činností Rady ERÚ, tak má být veřejnost seznámena, v jaké výši byli poškozeni a jak budou odškodněni účastníci energetického trhu. Pokud někdo »přijímá a vyžaduje pokyny od třetí osoby, čímž jedná v tržním zájmu takové osoby«, jak samo MPO uvádí v dokumentu, ve kterém zdůvodňuje odvolání členů Rady, tak se jedná o vážné obvinění, které s sebou nese poškození těch, kteří zvýhodnění tržního zájmu jiného subjektu zaplatili.

Náš institut se s takovýmto postupem nemůže smířit a odmítáme stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu. Požádali jsme o rozklad a věříme, že ministr průmyslu a obchodu Havlíček zajistí nápravu poškozeným spotřebitelům. Pokud Ústavní soud odmítl podání poslanců, že mu prý chybějí pádné argumenty, tak se musíme dále zabývat pravděpodobně nedůvodnými výroky člena Rady ERÚ Krejcara, že ceny mohly být pro letošní rok nižší, než ERÚ určil a dále možnou politicky motivovanou rošádou na ERÚ pod hlavičkou ministra průmyslu a obchodu.

Vraťme se ještě k podpoře obnovitelných zdrojů elektřiny. Nejvyšší kontrolní úřad už dříve uvedl, že mezi lety 2009 až 2012 byla návratnost investic do fotovoltaických elektráren v ČR zhruba sedm let po zahájení jejich provozu, přestože podle zákona mohla být až 15 let. Dodal, že celkové náklady na obnovitelné zdroje elektřiny převýší v ČR do roku 2030 bilion korun. A nejde jen o »soláry«, některé skupiny se intenzivně snaží prosadit výrobu tzv. biometanu. Co by to znamenalo pro spotřebitele?

Pro spotřebitele to znamená další navyšování všech životních nákladů, nejen cen energií, které platí na svých složenkách. Porušení zákona, legislativy při stanovení výkupních cen pro fotovoltaiky bylo zjištěno a ERÚ pod mým vedením podal dokonce trestní oznámení. To je ta známá kauza cca 162 miliard korun, o které platíme více, než nám ukládal zákon. Státní zástupce Mezlík vše statečně zametal pod koberec a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman mu v tom usilovně pomáhal. Zákony jsou pro tuneláře a šmejdy. Nejsme právní stát, což nakonec vidíte například u těch chudáků (H-System), kteří po několikáté přišli o své bydlení.

Zločin, který byl kolem bydlení u nás spáchán na obyčejných lidech, většinou vůbec nebyl potrestán, anebo jen symbolicky. Takto uloupené miliardy nadále hřejí a udržují u moci »zločinecký syndikát«.

Jiří NUSSBERGER

11. 10. 2019  Jiří NUSSBERGER