Jak předejít rakovině děložního hrdla

Karcinom děložního hrdla nebo také jinak řečeno děložního čípku je jedním z nejčastějších druhů rakoviny, který ohrožuje ženy na životě. Obvykle je postihuje mezi pětatřicátým až pětačtyřicátým a šedesátým až pětašedesátým rokem života. Nevyhýbá se však ani mnohem mladším ženám. Nejčastější příčinou vzniku nádoru děložního čípku je infekce lidským papilomavirem, zkráceně HPV. Jakým způsobem lze tomuto onemocnění předcházet poradil RNDr. Ing. Libor Staněk z laboratoře SYNLAB.

Děložní hrdlo neboli čípek je nejspodnější část dělohy, která představuje bariéru mezi dutinou děložního těla a pochvou. Příčinou vzniku nádoru děložního hrdla je nejčastěji infekce HPV, která se přenáší kožním kontaktem. Dnes je známo více než 100 typů těchto virů a některé z nich jsou vyvolavateli nádorového bujení. Během svého života se s HPV setká až 80 % sexuálně aktivních žen, obvykle o tom ale vůbec neví. Nákaza většinou probíhá bezpříznakově a časem vymizí, protože se s ní organismus vyrovná sám. Může se ale nepozorovaně rozvinout v rakovinu děložního čípku a ohrozit ženu na životě.

V České republice je ročně nově diagnostikováno až 1 000 případů karcinomu děložního hrdla.

Důvody nákazy papilomavirem

Jednou z nejohroženějších skupin z hlediska rizika přenosu HPV jsou osoby s promiskuitním chováním. Setkat se s ním ale lze i při prvním pohlavním styku. »Obecně lze říci, že papilomaviry jsou slizniční infekcí. Pokud tedy dojde ke kontaktu poševní sliznice ženy s partnerem, který je infikovaný, může dojít k přenosu nákazy. Záleží ale na mnoha faktorech, jako je stav slizniční imunity, celistvost krycí tkáně sliznice a podobně,« říká Libor Staněk.

Rozvoj rakoviny

Pokud se s případnou nákazou HPV nepopere imunitní systém, může dojít ke vzniku přednádorového stavu, takzvané prekancerózy, která může vyústit v nádorové bujení. Tento stav může klidně nastat až za několik let, virus zůstává po dlouhou dobu skrytý. Výjimkou není ani deset let a více. Karcinom se tedy může rozvinout i u žen, které již přestaly být sexuálně aktivní. »K tomu, aby žena onemocněla rakovinou děložního čípku, musí papilomavirus v organismu začít exprimovat příslušné geny neboli onkogeny, které vstup viru do buňky, a posléze do genomu, zařídí. Virus může být řadu let skrytý a poté se odhojit, anebo způsobit infekci s následným nádorovým bujením,« vysvětluje Libor Staněk.

Prevence rakoviny děložního hrdla

Pravidelná cytologie – ženám všech věkových skupin pomůže s odhalením prekancerózy pravidelné cytologické vyšetření, díky němuž lze odhalit změny epitelií a následně provést testování na přítomnost HPV. »Cytologické vyšetření má za úkol zachytit na děložním čípku prvotní přednádorové změny neboli prekancerózy, a díky tomu zachránit životy mnoha žen. Důležité je tedy nezapomínat na prevenci a jednou ročně toto vyšetření podstoupit,« upozorňuje Libor Staněk. Aktuálně je možné podstoupit dva typy cytologického testu, jedním z nich je klasická cytologie neboli Pap test, druhým, spolehlivějším testem, je takzvaný ThinPrep PAP test.

Očkování – před nákazou HPV ochrání očkování proti rakovině děložního hrdla. To se doporučuje provést ještě před zahájením pohlavního života. V České republice je dívkám do 13 let dostupné zdarma, v pozdějším věku ho už pojišťovna nehradí, stále se však vyplatí, jelikož dokáže tělo ochránit proti těm typům HPV, se kterými se dosud nesetkalo.

Prezervativ – pozor, ne vždy před přenosem HPV ochrání kondom. Je sice jednou z možností částečné prevence, rozhodně však není stoprocentní. »Papilomaviry se mohou nacházet i na kůži v oblasti kolem genitálií, kde kondom kontaktu nezabrání,« upozorňuje Libor Staněk.

Počet sexuálních partnerů – s každým novým sexuálním partnerem se riziko nákazy lidským papilomavirem zvyšuje. Prevencí tedy může být i věrnost.

Kdo by měl cytologické vyšetření podstupovat?

Cytologické vyšetření, ať už klasický PAP test nebo ThinPrep PAP test, by měly pravidelně podstupovat všechny ženy, které někdy byly sexuálně aktivní. Riziko se tedy týká i žen, které již přestaly provozovat pohlavní styk nebo už nemají menstruaci. Virus se může projevit s různým časovým odstupem, a to i po desítkách let.

[o]

Co se děje v případě pozitivního nálezu

Léčba rakoviny děložního hrdla se vždy odvíjí podle stádia, ve kterém se pacientka aktuálně nachází. Platí zde pravidlo, že čím dříve se přednádorové či nádorové buňky odhalí, tím úspěšnější je následná léčba. I proto je velmi důležité podstupovat pravidelné gynekologické prohlídky.

Vzorek nemusí odebrat jen gynekolog

O odběr vzorku buněk z děložního čípku a postoupení k cytologickému vyšetření je možné požádat u tří specialistů, a to u gynekologického lékaře, urologa nebo dermatovenerologa.[EP2]

Co je klasická cytologie

Standardní neboli konvenční cytologické vyšetření, je součástí pravidelné preventivní prohlídky u ženského lékaře. Gynekolog při něm odebere cytologický stěr z děložního čípku a následně jej rozetře na vyšetřovací sklíčko. Tento způsob vyšetření se praktikuje již přes 50 let, a přestože se za tu dobu díky němu podařilo diagnostikovat velké množství případů rakoviny včas, jeho spolehlivost se pohybuje v rozmezí 70–80 %. U těchto klasických stěrů se totiž ze štětečku na sklíčko dostane pouze 30 % buněk.  Ve zkoumaném vzorku se navíc vyskytuje velké množství dalších buněk, krevních elementů, hlen, bakterie a podobně, preparát tak nemusí být zcela přehledný a při analýze může dojít k chybě.

Jaký průběh má spolehlivější varianta testu?

Novější varianta cytologického vyšetření, takzvaný ThinPrep PAP test, probíhá pomocí tekuté cytologie. Lékař pacientce jemně odebere štětečkem vzorek buněk z děložního čípku a důkladně je vypláchne ve speciálním konzervačním roztoku. Do něj se buňky snadněji uvolňují, díky čemuž je možné je zachytit prakticky všechny. Vzorek se poté posílá ke zpracování do laboratoře, kde se v tenké vrstvě rovnoměrně nanese na sklíčko a pozorování buněk je tak mnohem přehlednější.

»U Thinprep PAP testu se buňky hodnotí na čistém pozadí například bez příměsi hlenu nebo krve, protože na rozdíl od klasického PAP testu proběhlo jejich odstranění,« popisuje Libor Staněk. Takto zpracovaný preparát je přehlednější a dysplastické buňky, které mají vyšší obsah DNA, jsou pak lépe rozpoznatelné.

Výhody nové metody vyšetření

Spolehlivost ThinPrep PAP testu je více než 90 %. V USA a zemích západní Evropy, kde byl zaznamenán nejnižší výskyt rakoviny děložního čípku, se využívá již řadu let. Způsob odběru cytologického vzorku je obdobný jako u klasického PAP testu, lze se při něm ale dostat hlouběji, což zvyšuje jeho využití. Výsledky jsou známy přibližně do jednoho týdne. »Výhodou testu je i to, že se zpracovává pouze část vzorku a zbylý materiál se může uchovat až po dobu šesti týdnů. Pacientka tak v případě potřeby opakovaného vyšetření nemusí znovu docházet k lékaři,« říká Libor Staněk.

Vyšetření touto moderní metodou není standardní součástí gynekologické prohlídky a musíte o něj svého lékaře požádat. Jeho cena se pohybuje okolo 500 Kč.

Helena KOČOVÁ

23. 10. 2019  Helena KOČOVÁ