Tuzemská produkce masa i mléka vzrostla

Výroba masa dosáhla ve třetím čtvrtletí podle údajů Českého statistického úřadu 112 320 tun, což bylo meziročně o 2,7 procenta více. Z toho bylo 17 422 tun hovězího (+1,1 %), 51 586 tun vepřového (+1,6 %) a 43 258 tun drůbežího (+4,8 %). Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od producentů 746 832 tis. litrů mléka, meziročně o jedno procento více.

Na začátku 3. čtvrtletí čítaly stavy skotu v České republice 1 422,7 tis. kusů, z toho 582,8 tis. krav, a vzhledem ke stejnému datu loni se téměř nezměnily. Stavy prasat se snížily meziročně o tři procenta na 1 510,1 tis. ks.

Ceny jatečného skotu se ve 3. čtvrtletí klesly meziročně o 2,4 %. Průměrná cena jatečných býků byla 45,83 Kč/kg v živém nebo 83,40 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Pokračovalo zvyšování cen jatečných prasat, meziročně stouply o 24,4 %. Zemědělští výrobci prodávali jatečná prasata v průměru za 34,23 Kč za kg živé hmotnosti nebo 44,49 Kč za kg jatečně upraveného těla. Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí byla cena o 4,86 Kč/kg vyšší.

Ceny kuřat se zvýšily o 1,9 %. Jatečná kuřata se prodávala v průměru za 23,08 Kč/kg v živém.

Kladná bilance obchodu se zvířaty

Zahraniční obchod s živými zvířaty dlouhodobě vykazuje kladné saldo u všech tří sledovaných kategorií. Podle předběžných výsledků v období od června do srpna klesl vývoz živého skotu určeného k porážce meziročně o 13,1 % na 15,2 tis. ks, kdežto export skotu k dalšímu chovu vzrostl o 10,4 % na 36,9 tis. ks. Na straně dovozu se zvýšil počet zvířat k porážce na 1,5 tis. ks. Největším odběratelem vykrmeného skotu je Rakousko, kam směřovaly téměř tři čtvrtiny vývozu těchto zvířat. Zástavový skot se vyvážel nejvíce do Turecka, odstavená telata do Španělska a Nizozemska. Skot k porážce se dovážel ze Slovenska.

V zahraničním obchodě s živými prasaty pokračoval stejný vývoj jako v minulém čtvrtletí charakterizovaný sníženým dovozem selat, jejich zvýšeným vývozem a klesajícím vývozem jatečných prasat. Ve sledovaném období bylo dovezeno pouze 23,6 tis. selat (-43,8 %), ale vyvezeno jich bylo 39,2 tis. ks (+16,2 %). Selata se tradičně dovážela z Dánska a Německa, vývozy směřovaly do Maďarska, na Slovensko, do Rumunska a Rakouska. Export jatečných prasat se snížil na 48,1 tis. ks (-30,7 %). Nejvíce se jich vyvezlo na Slovensko, do Maďarska a Německa.

Bilance zahraničního obchodu s živou drůbeží byla kladná jak v kategorii jednodenních mláďat, tak jatečné drůbeže. Celkový přebytek obchodu s jednodenními mláďaty dosáhl 23,4 mil. kuřat a meziročně poklesl v důsledku nižšího dovozu (1,6 mil. ks; -30,4 %) i vývozu (25,1 mil. ks; -16,8 %). Jednodenní kuřata masného typu se vyvážela hlavně na Slovensko, kuřata nosného typu do Polska a Rumunska. Ve sledovaném období se vyvezlo 6073 tun (+14,7 %) kuřat a vyřazených slepic k porážce, především do Polska a na Slovensko, a 3197 tun (+26,5 %) vykrmených krůt, z nich nejvíc do Německa a Polska.

Záporná bilance obchodu s masem

Záporná bilance zahraničního obchodu s masem se meziročně zlepšila u vepřového na -59 521 tun a drůbežího na -20 697 tun, kdežto u hovězího se mírně prohloubila na -7483 tun.

Dovoz hovězího masa se meziročně zvýšil na 10 623 tun (+10,1 %), podobně i vývoz na 3141 tun (+10,2 %). Dovezené maso pocházelo především z Nizozemska, Německa, Polska a Irska; vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, do Polska a Nizozemska.

U vepřového masa zmírnily schodek obchodní bilance meziročně nižší dovoz (66 765 tun; -1,5 %) a vyšší vývoz (7244 tun; +7,4 %). Nejvíce vepřového masa se dovezlo z Německa, Španělska a Polska. Převážná většina vývozu směřovala na Slovensko.

V zahraničním obchodě s drůbežím masem byl zaznamenán pokles na straně dovozu i vývozu. Dovezlo se 25 034 tun (-7 %) a vyvezlo 4338 tun (-22,7 %) drůbežího masa. Největší podíl na dovozu mělo Polsko; vyváželo se nejvíc na Slovensko, do Německa, Rakouska a Maďarska.

Cena producentů mléka vzrostla

Ceny zemědělských výrobců mléka vzrostly meziročně o 4,7 %. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,62 Kč za litr, tj. o 31 hal/l nižší než v minulém čtvrtletí.

Výrazný přebytek zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se ve sledovaném období navýšil na 227,8 tis. tun. Dovezeno bylo 61,4 tis. tun (-7,8 %) mléka a mléčných výrobků, vyvezeno jich pak bylo 289,3 tis. tun (+0,6 %). Tento výsledek byl nejvíce ovlivněn výrazně nižším dovozem mléka a smetany (9,8 tis. tun; -25,6 %) a zakysaných mléčných výrobků (8,1 tis. tun; -23,8 %), a mírným navýšením vývozu mléka a smetany (236,6 tis. tun; +2,2 %). Zvýšený dovoz sýrů a tvarohu prohloubil schodek obchodu s touto komoditou na 11,9 tis. tun. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a na vývozu Itálie.

(eko)

2. 11. 2019  (eko)