Mrtví z ulice

Ve Francii vloni zaznamenali ověřený exitus 612 lidí bez domova. Ve své zprávě to uvádí kolektiv Morte de la rue (Mrtví z ulice), který dělá mimořádně hodnotnou práci, když počty zemřelých bezdomovců monitoruje. Kolektiv i francouzský Národní výzkumný ústav ovšem upozorňují, že skutečný počet zemřelých může být až šestkrát vyšší! Přesnější data však nejsou k dispozici a jen obtížně se získávají.

[o]

Ano, i takový je kapitalismus. I ve 21. století, které by mělo být vstřícnější, liberálnější, sociálnější – než to předchozí. Jenže ono to vypadá, že pod pokličkou se nic nezměnilo. I když 20. století bylo stoletím válek a měli bychom se tudíž poučit a snažit být jiní, první, co udělal francouzský prezident Emmanuel Macron, když se dostal do úřadu, bylo, že dal finančně zajistit vojenský program Francie na příštích pět let. A nevyvarovává se ani »zdokonalení« jaderného arzenálu v rámci tohoto programu. Ba naopak… Jo, není každý jako Kostarika, která ukázala, že stát bez armády může fungovat v pohodě, bez větších problémů. Že chtít žít v míru tudíž nemusí být jen fráze!

Více než 50 % ze zmiňovaných zaznamenaných úmrtí lidí bez domova se ve Francii stalo před očima obyvatel měst - na ulicích, nebo v provizorních přístřešcích. Na 20 % zemřelých přitom bylo na ulici více než pět let! Průměrný věk v době úmrtí u sledovaných osob byl lehce pod 50 let. Střední délka života ve Francii přitom činí 82 let.

Zemřelí byli z 90 % muži a jen zhruba každý druhý bezdomovec byl Francouz - 14 % z nich pocházelo z jiných zemí EU, pětina se narodila mimo EU a u čtvrtiny je jejich země původu neznámá.

Příčinu úmrtí se nepodařilo zjistit téměř u poloviny všech případů. U těch, kde se to podařilo, převládaly různé nemoci. Lidé bez domova jsou však ve zvýšené míře vystaveni také agresi jiných osob či smrtelným nehodám. I počet sebevražd je u bezdomovců logicky také řádově vyšší než u zbytku obyvatelstva.

Zvláštní pozornost je věnována ženám na ulici. Údaje o nich sledoval Národní výzkumný ústav v období 2013-18. Za toto období je registrována smrt 280 žen bez domova průměrně ve věku 45,6 let. Takto nízký věkový průměr je způsobený především značným počtem zemřelých nezletilých. Převážná část bezdomovkyň se na ulici dostala kvůli rozkolu v rodině či domácímu násilí. Třetina pak byla závislá na návykových látkách.

Zpráva ukazuje, že se situace bezdomovců ve Francii dlouhodobě nelepší navzdory slibu právě Macrona z roku 2018, že všem bezdomovcům zaručí střechu nad hlavou. Čím ji zajistí? Tím rostoucím zbrojením?!

Roman JANOUCH

5. 11. 2019  Roman JANOUCH