Semelová: Školství potřebuje stabilitu

Zrušení plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky může přispět k zaostávání ČR za vyspělým světem. V prohlášení to uvedli zástupci Asociace ředitelů gymnázií ČR (AŘG) a Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF). Požadují také, aby vláda zvážila snížení počtu oborů a profesí s maturitou.

Vláda se rozhodla povinnou maturitu z matematiky zrušit, protože podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) školy neumějí žáky matematiku dobře naučit. Maturita z matematiky by se podle něj mohla zavést třeba za deset let. Nejdřív je třeba změnit výuku tak, aby děti matematiku chápaly a uměly ji používat v praxi, řekl.

Podle AŘG a jednoty matematiků by se ale povinná zkouška z matematiky neměla odkládat. »Toto rozhodnutí vlády bohužel povede k dalšímu zaostávání ČR v celosvětovém měřítku. Svět a vývoj technologií nepočká osm až deset let,« uvedla sdružení.

Podle expertky KSČM na oblast školství, exposlankyně Marty Semelové, je pravda, že se ani před listopadem nematurovalo z matematiky na všech oborech. »Na druhou stranu si myslím, že matematika je jedním ze základů, které rozvíjejí logické myšlení, a to od počátků vzdělávání každého člověka. Navíc překotný vývoj techniky všude kolem nás způsobuje, že se matematika stále víc uplatňuje v nejrůznějších profesích, ale i v běžném životě,« řekla našemu listu. Nepovažuje za správné neustále novelizovat školský zákon a další legislativu v oblasti vzdělávání. »Jeden rok něco schválíme, druhý to zrušíme… Školství potřebuje určitou stabilitu. Kromě toho neustále poukazovat na špatně vyučovanou matematiku už mi připadá značně účelové, a kdoví, jestli vůbec doložené. Ono je také potřeba přitlačit na to, aby se mnozí studenti víc věnovali studiu. Možná by potom matematika nebyl až takový problém,« dodala Semelová.

[o]

Řada oborů nemusí končit maturitou

Podle obou organizací by se spíš mělo jednat o změnách v okruhu profesí, pro které se vyžaduje maturita. V návaznosti na to by se měl upravit i seznam středoškolských oborů s maturitou.

Semelová připouští, že maturita dávno nemá takovou váhu, respektive kvalitu, jako měla dřív. »Krátkozraká touha politiků od devadesátých let mít u nás co největší počet maturantů, ale i vysokoškoláků, po vzoru USA, devalvovala maturitní vysvědčení i vysokoškolský diplom. Přitom zapomněli zmínit, že v těch jimi velebených USA se mezi počty těchto vzdělanců započítává kdejaký absolvent několikatýdenního kurzu. V ČR je tak v současné době opravdu řada oborů, které by nemusely končit maturitou, ale výučním listem,« reagovala exposlankyně. Ustaly by tak podle ní neustálé diskuse, kam až ponížit úroveň zkoušky dospělosti, aby ji zvládl každý a nebylo tak velké množství propadlíků, jak nafouknout obsah teoretického učiva učňovským oborům, aby měli jejich žáci dostatečnou hodinovou dotaci pro to, aby maturitu zvládli, či zda (ne)zavést dvě úrovně maturitní zkoušky. »Takže ano, se snížením počtu maturitních oborů bych souhlasila. Ruku v ruce s tím však musí být zvyšována prestiž výučního listu a kvalita učňovského školství tak, aby nedocházelo k tomu, že na jedné straně tady bude ‚elitní maturant‘ a na druhé straně levná pracovní síla makající pro montovnu Evropy,« míní Semelová. Řemeslníci, dělníci, kuchaři, zemědělci, kadeřníci a další pracovníci musí mít podle ní kvalitní přípravu, ale i možnost kdykoliv si udělat maturitu a pokračovat v dalším studiu podle svých zájmů a schopností. »Jejich práce se prostě musí stát prestižní činností a jejich ruce opět ‚zlatými českými ručičkami‘, kterých si budou vážit lidé i celá společnost,« dodala Semelová.

Dosud platná norma počítá se zavedením povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky, na gymnáziích a lyceích od jara 2021. Většina ostatních oborů s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých se má přidat od jara 2022. Návrh na zrušení této povinnosti nyní posoudí Sněmovna. Vláda požádala, aby poslanci novelu projednali ve zrychleném procesu.

(jad)

12. 11. 2019  (jad)