Své město poznávají na vycházkách

Členové a členky Levicového klubu žen, Klubu aktivních důchodců a Klubu diabetiků se v létě dohodli na společných vycházkách po Kladně a okolí, aby lépe poznali kulturní památky a významné osobnosti města. Organizace se ujala Eva Vlčková, předsedkyně OV KSČM Kladno, která účastníky a účastnice seznámila podrobně s historií.

Kladno, kdysi město železa, uhlí a těžkého průmyslu v srdci Čech, a tedy i dobrá pracovní příležitost pro profese všeho druhu. Nebýt objevu uhlí v roce 1846, založení Vojtěšské huti a za několik let závodu Poldi, zůstalo by Kladno malým sídlem. Toto místo vlastnil rod Kladenských z Kladna, Žďárských ze Žďáru a v roce 1701 zakoupila panství Anna Marie Toskánská, která však Kladno prodala již v roce 1704 řádu břevnovských benediktinů. V té době bylo objeveno černé uhlí a v roce 1898 bylo město povýšeno na královské horní město.

Jaké významné kulturní památky jsme si společně prohlédli? Dovolte mi malou »exkurzi«, prosím, následujte mě...

Čím se Kladno pyšní?

Kladenský zámek – jedna z nejstarších staveb města, kdysi tvrz rodu Kladenských z Kladna, první zmínka z let 1315-1319. Císařský a královský rada Jiří Žďárský nechal tvrz přestavět na renesanční zámek, když roku 1543 panství zdědil. Roku 1705 se zámek stal majetkem břevnovského opatství a bylo rozhodnuto přestavět sídlo na letní rezidenci opata. Přestavbu začal kolem roku 1738 stavitel K. I. Dientzenhofer. Součástí zámku je kaple sv. Vavřince, patrona kuchařů. Fresky jsou od barokního malíře Jana Karla Kováře.

Krásná je zámecká zahrada s nově vystavěným medvědáriem s rozlehlým výběhem a bazénem, ve kterém našly domov dvě medvědice Marta a Míša. Při výstavbě medvědária byly objeveny základy pravděpodobně gotického hospodářského stavení a podzemních chodeb, údajně vedoucích až ke Smečnu. Rekonstrukce probíhala v letech 2000-2004.

Další kladenskou památkou je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Byl postaven v novorománském slohu v letech 1898-1900. Jsou zde uloženy ostatky Ctibora Žďárského a jeho manželky. Radnice byla postavena v novorenesančním stylu let 1897-1898. Charakter radnice doplňuje na střeše rytíř v brnění.

Sousoší Panny Marie stavěl také Dientzenhofer, a to v roce 1741 na místě, kde stál městský pranýř, uprostřed náměstí. Podle návrhu stejného stavitele byla na Hlavní třídě, dříve Královské, postavena v letech 1751-1872 kaple sv. Floriána, v blízkosti se nacházel hřbitov. V současnosti se zde pořádají koncerty vážné hudby. Kaple byla stavěna tak dlouho, není to omyl. Roku 1751 byl posvěcen základní kámen, avšak kvůli smrti stavitele byla stavba dokončena až roku 1872.

Budovu lékárny U České koruny, přestavěné v novorenesančním slohu v letech 1891-1892, zdobí nad vstupem Svatováclavská koruna a první patro sgrafita s medailony podle návrhů Mikoláše Alše. Na Hlavní třídě je ještě jedna budova ozdobená sgrafity od Alše, a to prodejna parfumerie.

Synagoga z roku 1884 byla postavena v novorenesančním stylu, průčelí je ozdobeno černými mramorovými deskami se zlatým textem starozákonního Desatera.

Městské divadlo bylo postaveno v letech 1910-1912. Budovu slavnostně otevřela v květnu 1912 divadelní hra, jejímž autorem byl starosta města MUDr. Jaroslav Hruška. Dříve na místě divadla stával hřbitov, kde byla pochována matka Antonína Dvořáka. Toto místo je vůbec spojeno s rodinou slavného skladatele. V roce 1926 zde byla v parku u divadla odhalena Dvořákova busta. Antonín Dvořák na Kladně navštěvoval svého otce, jenž si ve městě pronajal obchod a prodával maso a uzeniny.

Poldihaus, neboli dům hostů z roku 1903, byl postaven podle návrhu významného vídeňského architekta Josefa Hoffmanna. Budova sloužila jako reprezentativní ubytovací zařízení pro hosty a obchodní partnery Poldiny hutě. Dnes se nachází v soukromých rukou.

Pivovar Kročehlavy z roku 1858 byl postaven břevnovskými benediktiny. Pivovarnický znak na budově navrhl Mikoláš Aleš, který býval častým hostem majitele pivovaru.

Gymnázium Kladno - secesní budova někdejší reálky byla postavena v letech 1904-1905, výzdobu s motivem sovy navrhl Alois Bouda, který vyučoval na reálce kreslení. V roce 1942 po vypálení obce Lidice byly do tělocvičny nacisty deportovány lidické ženy a děti, které zde strávily poslední společné okamžiky.

Dělnický dům vznikl rekonstrukcí hotelu Český dvůr a dvou dalších domů, v letech 1907-1920 sídlo sociální demokracie. Jako tajemník zde působil Antonín Zápotocký. Pro sociální demokracii byl na Kladně postaven také Lidový dům (1923-1925). Na fasádě jsou znatelné prvky kubismu. Jednotlivé sály, kino, kavárna a hotel byly propojeny systémem schodišť. Dnes zde sídlí Česká spořitelna.

Dominantu Kladna tvoří věžové domy postavené v letech 1953-1958 ve stylu poválečného monumentalismu. Po obou stranách každého vchodu jsou keramická domovní znamení zobrazující různá zvířata.

[o]

A to stále ještě není všechno z kladenských zajímavostí, které jsme společně poznali. Dalšími kulturními památkami města jsou Okresní dům (od roku 1954 slouží jako Středočeská vědecká knihovna), Revírní bratrská pokladna z roku 1923-1924 (sídlo okresního soudu), Šnajdrova tiskárna (stavba z roku 1911 provedena v duchu kotěrovské moderny), Okresní nemocenská pokladna postavená v letech 1922-1923 (fasáda s prvky kubismu, nyní poliklinika), ředitelská vila, tzv. Bachrovna, známá z románu Marie Majerové Siréna, kdy se při slavnosti Božího těla dělníci na náměstí vzbouřili a vilu vydrancovali. Do shromáždění stříleli četníci, byli mrtví a zranění.

Na jedné vycházce jsme navštívili také záchrannou stanici Čabárna, která zajišťuje péči o zraněné živočichy z volné přírody.

Smečno

Další naše vycházka byla věnována městu Smečno, dříve Muncifaj. Město s přibližně 2000 obyvateli se rozkládá 7 km severozápadně od Kladna. Jeho historie je spjata s rodem Martiniců, který se zasloužil o výstavbu renesančního zámku s původní gotickou kaplí sv. Anny, kostela Nejsvětější trojice a fary s renesančními malovanými stropy. Dnes je v zámku ústav sociální péče. Podrobně nás s historií města seznámila kronikářka Eva Ničová.

Významné kladenské osobnosti

Na našich cestách se setkáváme s řadou osobností, které se na Kladně narodily nebo zde aspoň krátce žily. Seznamte se s nimi také:

Antonín Čermák – narodil se 9. 5. 1873 v V. ulici (dříve byly na starém Kladně ulice číslované). Rodiče se odstěhovali do Ameriky a Antonín Čermák se stal starostou Chicaga. Zemřel 6. 3. 1933 v Miami na Floridě při pokusu o atentát na prezidenta F. D. Roosevelta, svého přítele, jehož tělo chránil svým.

Kladenský starosta František Pavel byl při vyhlášení stanného práva zatčen a zemřel za dosud nevyjasněných okolností 11. 6. 1939 na hradě Špilberku v Brně. Je po něm pojmenováno kladenské náměstí.

Květnového povstání v roce 1945 se zúčastnila i legenda kladenského fotbalu František Kloz, 1905-1945, nejlepší střelec v historii kladenské kopané. Byl zraněn při obraně muničního skladu, odmítl amputaci a na následky zranění zemřel. Od roku 1969 nese jeho jméno kladenský fotbalový stadion.

Plukovník Julian Stříbrný, 1883-1943, hrdina obou světových válek. Byl zatčen příslušníky SS a tvrdě vyslýchán gestapem, 16. 7. 1943 byl v Drážďanech popraven.

Ludvika Smrčková, 1903-1991, rodačka z Kročehlav, výtvarnice a návrhářka v oboru uměleckého a užitkového skla, získala četná ocenění doma i v zahraničí.

Cyril Bouda, 1901-1984, rodák z Kladna, je synem prvního profesora kreslení na kladenské reálce Aloise Boudy. Při křtu mu byl kmotrem Mikoláš Aleš.

Dalším moderním malířem s dotykem na Kladno byl Karel Souček, 1915-1982, který se také narodil v Kročehlavech. Maloval výjevy z ulic, pasáží, kaváren a nádraží, ovšem věnoval se i monumentálním plátnům (Stávka – Osvobození 1945 – Únor 1948).

Světově uznávané výtvarnice, představitelky výtvarné skupiny Trasa, sestry Jitka a Květa Válovy žily v letech 1938-2011 v ul. Bendlova. Byly žákyněmi Emila Filly. Jsou významnými osobnostmi nejen českého výtvarného umění.

V ulici Bendlově se 21. 2. 1921 narodil další známý výtvarník - Zdeněk Miler (zemř. 2011), ilustrátor dětských knížek, autor, scenárista a režisér animovaných filmů, tvůrce oblíbeného Krtečka, který se vydal na dalekou pouť až do vesmíru, a dalších kreslených postaviček.

Vážení čtenáři a čtenářky Haló novin, nevíte, kam na výlet? Přijeďte k nám do Kladna a poznejte kulturní památky a zajímavosti, které naše město v plné výši nabízí.

Marcela MÖSTLOVÁ

FOTO – archiv LKŽ Kladno

13. 11. 2019  Marcela MÖSTLOVÁ