Komise o minimálních důchodech

Důchodová komise debatovala o zásadách nastavení případného minimálního důchodu v ČR. Propočty a simulace i s dopady na státní rozpočet by měla dostat v lednu.

Konkrétní částky minimální penze nechtěla předsedkyně komise Danuše Nerudová zatím předem přibližovat. Mluvilo se prý o případné minimální penzi ve výši 30 procent průměrné mzdy.

»V navrhovaném materiálu byly tři varianty. Variantou taktéž bude ta, kdyby byl nulový dopad na veřejné finance. Ukazovali jsme rozpětí asi 10 000 až 11 000 korun. Vše je činěno s ohledem na stav veřejných financí. Budou se rozpracovávat jednotlivé modely a v tuto chvíli bych nerada predikovala, zda ta částka bude 10 000, 6000, 11 000,« uvedla Nerudová. Zdůraznila, že o konkrétních technických parametrech bude komise jednat 10. ledna, kdy by měla mít k dispozici propočty.

Komise jednala i o dřívější penzi náročných profesí. Podle Nerudové se debata vedla o tom, že by se za každých deset let rizikové práce mohl věk odchodu do penze snížit o rok. Týkat by se to mohlo pracovníků v takzvané čtvrté kategorii, jimž hrozí v zaměstnání vážné ohrožení zdraví i s používáním ochranných pomůcek. Zaměstnavatelé by u nich platili vyšší odvody. Záležitost by měla nyní řešit koalice a tripartita, komise se k ní už vracet nebude.

Komise se na minulém jednání dohodla na tom, že by se měly připravit podrobnější podklady k případnému rozdělení nynějšího veřejného důchodového pilíře na dva. Z nového nultého pilíře by se hradila solidární část penze z daní, tedy minimální důchod. Z prvního pilíře by pak lidé dostávali zásluhovou část důchodu, která by se platila z vybraného pojistného.

(ste)

15. 11. 2019  (ste)