Nikdy jsme se neměli tak dobře, jako nyní

Tvrdí to některé současné politické »celebrity« odpovědné za současnou realitu. Upřímně jim i věřím, pokud touto informací charakterizují vlastní situaci. Po převratu zavedly zákony, kterými režim z období 1948 až 1989 kriminalizují a naopak obhajují a legalizují tzv. privatizaci. Konečnou garanci beztrestnosti jim pak zajistil Václav Klaus amnestií a vyrobil z nich ctihodné občany.

[o]

Vedle těchto »zapouzdřených« agitátorů však existuje nemálo těch, kteří takto mluvit nemohou, a to ani po dodatečné manipulaci – tzv. přidáváním. Nic totiž neřeší, jen maskuje racionální posuzování inflace, zdražování a znehodnocování úspor. Dnes už stojí například kilogram chleba víc než na tzv. volném trhu před měnou v roce 1953. Dle starostlivé péče a doporučení těchto vůdců má občan šetřit na »zítřek«, kdy počítají s krizí. Mladým doporučují šetřit na důchod, přičemž reálná hodnota takových úspor denně klesá. Ale nechci ve svém věku sýčkovat nad jejich budoucností, jen chci poznamenat, že provedená tzv. transformace po převratu v roce 1989 a tvrzení kdysi nejlepšího ministra financí a podobných dobráků včetně těch dnešních mají velké slabiny, jde o mystifikace.

Znakem současné vyspělosti a loajality občana je dnes zatracování hospodářského systému, který u nás byl v mezidobí 1948 až 1989. Nechci zde minulý systém obhajovat ani kritizovat, i když bych k tomu měl osobně asi víc důvodů než ti, kteří budou tento text anonymně záporně glosovat. Je ale nesporné, že ten systém dovedl lépe pracovat s položkami »má dáti – dal«, a výsledkem byl velký majetek národa bez dluhů, jeho výrobní potenciál a hmotně zajištěný národ. Tady bychom mohli najít náměty k řešení, stejně jako při přehodnocení Baťova systému vedení a organizace výroby. Tvrzení Kalouska a jemu podobných je jen mlácením prázdné slámy, z ní už zrno nevypadne.

To byl i důvod, proč jsem oslovil historiky z ÚSTRu i KSČM s námětem pořádat seriózní veřejné vědecké konference na jednotlivá témata z minulosti i současnosti. Asi by bylo správné zajistit jim i patřičnou publicitu v médiích a hledat skutečná řešení. Nechci tím zastírat chyby i excesy minulého období, naopak, vedle diskusí na ekonomické náměty je třeba otevřít i ty z oblasti humanity, neboť tragédie prožívali nevinní na obou stranách fronty tzv. studené války. KSČM reagovala pozitivně, od pana ředitele ÚSTRu na vyjádření čekám. A aby se necítili odstrčení vědci z jiných institucí či složek národa, uvítal bych, kdyby se takových akcí zúčastnili i oni, včetně představitelů církví.

Najdou i ti, kteří dehonestují komunisty, odvahu podívat se bez zášti do minulosti i současnosti a hledat řešení organizace společnosti pro zítřek? Tlak vědeckotechnického poznání a jeho zavedení do výroby, pokud mu nevyjdeme vstříc, nám to nadiktuje. A obávám se, aby to opět nebylo přes potoky krve. Už ten, dnes dle zákona č. 198/1993 Sb. zavrženíhodný a zločinný systém v mezidobí 1948-89 totiž jasně prokázal přes všechny skutečné a virtuální chyby i excesy, že lze vytvořit na současném stupni poznání podmínky pro důstojný život občana, a z hlediska humánnosti vychází příznivěji než kapitalismus.

Evžen SMRKOVSKÝ

25. 11. 2019  Evžen SMRKOVSKÝ