Solidární KSČM

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip zaslal generálnímu tajemníkovi Hunein Nemrovi u příležitosti 13. sjezdu Sjednocené Komunistické strany Sýrie blahopřejný dopis, kterého plné znění uvádíme:

Vážení soudruzi,

KSČM zasílá srdečný pozdrav k 13. sjezdu Sjednocené Komunistické strany Sýrie, současně vyjadřujeme svou solidaritu se statečným bojem Sjednocené syrské komunistické strany za ochranu suverenity a teritoriální integrity Sýrie ve velice složitých podmínkách proti zahraničním vojenským agresím, a obzvláště Spojených států, Izraele a Turecka, které hrubým způsobem porušují základní principy Charty OSN. V důsledku těchto válečných akcí, musely opustit své domovy statisíce lidí, obětmi této zločinné politiky se staly i tisícovky žen a dětí.

[o]

Agrese vůči Sýrii opětovně potvrzuje, že americký imperialismus a jeho satelity nezastaví nic při prosazování jejich sobeckých a kořistnických zájmů, a to ani páchání vojenských zločinů.

Věříme, že spravedlivé zájmy syrského lidu s pomocí a podporou mezinárodní solidarity nakonec zvítězí a agresoři budou po zásluze potrestáni za zločiny proti lidskosti.

Drazí přátelé závěrem mi dovolte popřát Vašemu sjezdu úspěšný průběh, mnoho energie a odhodlání při ochraně zájmu syrského lidu a jeho prosperity. Chci Vás ubezpečit, že všechny komunistické a dělnické strany světa a rovněž pokrokové a mírumilovné síly, jak bylo potvrzeno na 21. mezinárodním setkání komunistických a dělnických stran v Izmiru, stojí na Vaší straně.

Se soudružskými pozdravy

Vojtěch FILIP, Předseda KSČM

29. 11. 2019  Vojtěch FILIP