Studenti Středočeskému kraji

V zastupitelském sále krajského úřadu byly předány ceny vítězům soutěže Studenti Středočeskému kraji.

»Projekt je další formou spolupráce Středočeského kraje a Klubu českých a slovenských spisovatelů, je zaměřen na literární a výtvarnou tvorbu našich středoškoláků. Prohlubuje u nich nejen vazbu na náš kraj, ale zároveň pomáhá rozvíjet i náš český jazyk,« poznamenal předseda krajského výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM), který na akci společně s radním Martinem Draxlerem (ANO) zastupoval krajskou samosprávu.

První ročník projektu má inspiraci v pražské obdobě soutěže – ta je však zaměřena na základní školy. Zde probíhá v součinnosti se středními školami působícími na území Středočeského kraje. Tématem prvního ročníku bylo »Jak se mi žije ve Středočeském kraji«.

Cílem projektu je podněcovat ve studentech tvořivost, nabídnout jim prostor k tvůrčí komunikaci a ocenění jejich práce. Kreativita, na rozdíl od neustálého sledování virtuality v mobilech, významně napomáhá k soustředění, rozvoji paměťových schopností, ke studiu.

»Věříme, že budování vztahu ke svému kraji, vědomí svých kořenů, je pro mladé lidi důležité stejně jako pro kraj sám, pro jeho budoucnost. Projekt je koncipován tak, aby studenti skrze své soutěžní práce přinášeli podněty ke zlepšení života v kraji, aby měli možnost spolupodílet se na jeho tváři. Zastavení se a rozhlédnutí je pro mladého člověka důležité. Umožňuje totiž tázání, bez něhož neroste v kritickém myšlení. Usilujeme o vytvoření prostoru sdílení, výměny a předávání zkušeností mezi generacemi. Připravujeme pro mladé lidi setkání s profesionály z oblastí literatury, literární historie, architektury a výtvarného umění. To mohou například využít pro svou pozdější profesní dráhu,« představili soutěž zástupci Klubu českých a slovenských spisovatelů.

Odborná porota byla složena z předních osobností z řad literárních teoretiků, kritiků, spisovatelů a zástupců oblasti výtvarného umění.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – literární (próza i poezie) a výtvarné – bez žánrového omezení (např. malba, design, užité umění, lidová řemesla, socha, fotografie, oděvní návrhářství). Ceny literární se udělují zvlášť gymnáziím a zvlášť SOŠ, SOU.

(zs)

FOTO – autor

 

15. 12. 2019  (zs)