Prahu pálí nedostatek dostupných bytů, deklarace nestačí

Palčivým problémem Prahy je bydlení. Metropole má nedostatek dostupných bytů. Zastupitelstvo proto v rámci prosincového jednání schválilo zákonodárnou iniciativu v podobě daňového balíčku pro dostupné bydlení, který poputuje do Poslanecké sněmovny. Zastupitelé také rozhodli o vstupu Prahy do bytových družstev. Podle předsedkyně pražské KSČM a bývalé zastupitelky Marty Semelové jsou to správné kroky, nicméně upozorňuje na to, že rozpočet metropole na příští rok potřeby dostupného bydlení zohledňuje nedostatečně.

Hlavním bodem prosincového jednání pražského zastupitelstva byl rozpočet na rok 2020. Zastupitelé jej schválili v podobě, kdy příjmy i výdaje jsou vyrovnané ve výši 83,8 miliardy korun, přičemž investice činí 16,8 miliardy. Diskuse byla dlouhá a kvůli napevno zařazeným bodům rozparcelovaná na část odpolední a pozdně večerní, kdy se teprve o rozpočtu hlasovalo. »Na programu prosincového jednání pražského zastupitelstva byla řada bodů, které mají za cíl zlepšit dostupnost bydlení, a to jak pro ohrožené skupiny obyvatel, tak pro potřebné profesní skupiny. Rozpočet na příští rok však bohužel tyto potřeby nezohledňuje. Značné rezervy vidím také u financování sociálních služeb, a to i ze strany státu. Každý rok je nezbytné dofinancovávat tyto služby tak, aby nedošlo k ohrožení těch nejpotřebnějších. Každoročním problémem při projednávání rozpočtu je také neschopnost čerpat investice, například z důvodu nepřipravenosti projektů v hlavním městě,« okomentovala schválený metropolitní rozpočet Semelová.

»Důležité je řešit dopravu, Praha je zasekaná kolonami aut, chybí vnitřní i vnější okruh, přičemž tady by měli úzce spolupracovat představitelé města s ministerstvem dopravy, respektive s vládou. Praha je hlavní město, neslouží jenom zdejším občanům, ale i mnoha dalším, kteří sem denně dojíždějí za prací, nebo turistům z tuzemska i ze zahraničí. Vnější okruh financuje stát, který by se měl podílet i na financování vnitřního okruhu a výstavbě metra,« dodala.

Dopravě, respektive postavení zaměstnanců v Dopravním podniku Praha, se ve svém příspěvku, předneseném před zastupiteli, věnoval i Marek Tošil (KSČM), který v DPP pracuje. »Chlubíte se, jak dobře je v našem městě zajištěna veřejná doprava, jak je náš Dopravní podnik jedním z nejlepších na světě. Ale za jakou cenu? A jsou jeho především provozní zaměstnanci také v těchto intencích a patřičné výši odměňováni? Ptám se. A ptáme se teď a tady! Protože právě teď a tady rozhodujete o penězích, které obdrží Dopravní podnik a na jejichž výši bude záležet i výše našich mezd,« řekl.

Zaměstnanci DPP si zaslouží víc peněz

Tošil uvedl, že z nadprůměrného postavení se zaměstnanci Dopravního podniku Praha dávno propadli daleko pod průměr, což se jim logicky líbí stále míň a míň. Důsledkem je, že zaměstnanci víc a víc chybějí! »Řidiči všech frakcí, ale také dělníci a řemeslníci přímo zajišťující provoz. Nejsou totiž slepí. Na jedné straně se chlubíme kvalitou naší veřejné služby občanům hlavního města a na straně druhé ji nejsme s to a nejspíš ani ochotni odpovídajícím způsobem odměnit,« pokračoval. Jak jinak podle něj vysvětlit skutečnost, že jinde dochází k daleko výraznějšímu navyšování mezd, když zaměstnanci Dopravního podniku Praha nedostávají ani korunu za náročnou práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době – »trpí tím zdraví, zvyšuje se úrazovost, nemocnost, je rozklížen osobní i rodinný život«.

»A ještě jedna poznámka – chcete, abychom reprezentovali, nosili pěknou, čistou a upravenou uniformu – a naše ‚slavné‘ vedení nám ji ani není schopno zajistit, takže mnozí kolegové chodí do práce tak, jak vidíte dnes mě – s páskou Dopravního podniku na rukávě! Jestlipak vás o tom všem a mnohém dalším naše vedení informovalo a informuje? Ptáme se. Asi moc ne! Závěrem bych chtěl upozornit, že nenastane-li v oblasti odměňování především provozních zaměstnanců výrazný posun tak, abychom jim na základě výrazné kompenzace mohli vyjednat vyšší mzdy, ale také nenastane-li výrazné zlepšení při organizaci jejich práce (návrhy jsou podány v rámci stávajícího kolektivního vyjednávání), odejdou – a v daleko vyšší míře než dosud! Takže se teď opravdu zamyslete a konejte – a konejte správně, jinak se vám Dopravní podnik rozsype pod rukama,« dodal.

Spolu s ním přišli na jednání ZHMP i někteří další zaměstnanci Dopravního podniku Praha. »Jízdní personál stárne, mnoho řidičů a strojvedoucích již dosáhlo důchodového věku, další se k němu blíží a noví kolegové téměř nepřicházejí. Výše našich mezd totiž již není dostatečnou motivací,« uvedli mimo jiné ve společném prohlášení.

Spor o »čínskou chobotnici«

Ještě než se zastupitelé k různým bodům (nejen k rozpočtu) dostali, dohadovali se při projednávání programu (od 8.30 takřka do 11.20 hodin) o tom, zda opoziční strany podléhají, nebo nepodléhají vlivu »čínské chobotnice«, následně schválili bod k »vysvětlení vlivu Číny a společnosti HomeCredit na pražský magistrát«. Piráti se odvolávali na texty webu Aktuálně.cz – podle zveřejněných informací si poskytovatel nebankovních půjček HomeCredit, který je součástí finanční skupiny PPF Petra Kellnera, najmul PR agenturu C&B Reputation Management, která údajně dostala úkol zlepšit obraz čínského režimu u veřejnosti v České republice a za tímto účelem měla vytvořit síť odborníků, novinářů a politiků, z nichž někteří ani nemuseli vědět, čeho jsou součástí. »Důležité. Opět tu je snaha ovládnout magistrát jinak než demokratickým způsobem. Pokud vám to není jedno, přijďte to dát najevo na čtvrteční veřejné zasedání zastupitelstva,« napsali Piráti na Twitteru. Zastupitel Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu - TOP 09) uvedl, že nesouhlasí s čínským režimem, nezlehčuje jeho působení, zároveň mu vadí pirátský status, který označil za »šíření poplašné zprávy«.

»Přijde mi opravdu děsivé, když se takhle v médiích jednoho dne dočtete, že proti vám vedla Čína prostřednictvím HomeCreditu útočnou mediální kampaň. A co hůř, možná ještě ve spolupráci s opozičními politiky,« uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Proti tomu se ohradili zástupci ODS i ANO. »Za celý klub ODS říkám, že nás nikdo neovládá, byť jsem byla v minulosti nálepkována za to, s kým se scházím,« reagovala na výtky předsedkyně klubu ODS Alexandra Udženija. Zastupitel Patrik Nacher (ANO) řekl, že se společností C&B Reputation spolupracoval pouze při spravování sociální sítě.

»Věčné spory blokují věcná jednání o problémech Pražanů. Několikahodinová hádka o tom, jak Čína ovlivňuje, či neovlivňuje dění na pražském magistrátu, ukazuje zoufalý pohled na bezradnost koalice i opozice. Dění na pražském magistrátě neovlivňuje žádná Čína, ale hádky, spory, neschopnost a politikaření. Představitelé Prahy si radši hrají na všeználky zahraniční politiky, než aby řešili bydlení, dopravu, životní prostředí, nedostatek mateřských a základních škol, domovy seniorů a domovy s pečovatelskou službou,« okomentovala diskusi Semelová.

Zastupitelé nakonec na návrh Pospíšila schválili usnesení, že ZHMP a jeho orgány jednají a rozhodují svobodně a svědomitě, v zájmu hlavního města a jeho občanů, bez vlivů cizích mocí a soukromých společností a že zastupitelé nedisponují důkazy, že dochází nebo by mělo dojít k ovládnutí hlavního města nedemokratickým způsobem. Pro návrh hlasovali všichni přítomní zastupitelé s výjimkou Pirátů a menší části Prahy Sobě.

V Praze chybí byty pro učitele

Radní Víta Šimrala a Adama Zábranského (oba Piráti) interpelovala Semelová ohledně bytů pro učitele, které v Praze chybí, stejně tak chybí učitelé matematiky, fyziky, chemie, IT nebo českého jazyka, na což – jak je uvedeno výše – upozornila i při hodnocení rozpočtu. Jedna věc je podle ní deklarace, druhá realizace. V metropoli je podle jejích slov jak problém s dostupností bytů pro zástupce vybraných profesí – záchranáře, zdravotníky, sociální pracovníky a další lidi pracující v sociálních službách, policisty či hasiče, tak pro nízko a středněpříjmové obyvatelstvo. Semelová připomněla, že v listopadu 2019 Rada hlavního města Prahy schválila navýšení kvóty bytů PROFESE, a to ze současných 1339 bytů na 1472, z toho o 28 víc pro učitele, kteří (spolu s řediteli škol) podle jejích slov čekají na byt téměř rok, přičemž dřív to byly asi tři měsíce. »Kolik volných bytů hlavní město Praha v současnosti má? Kolik jich je možné aktuálně využít? A kolik pro učitele? Kolik žádostí o učitelský byt bylo letos podáno? Kolik přiděleno? Kolik bytů pro ředitele a kdy přidělíte? Podle jakých kritérií? Kolik z této kvóty učitelé aktuálně užívají?« zeptala se mimo jiné.

Zábranský uvedl, že čísla dodá v písemné podobě. Ústně mimo jiné odpověděl, že rámcově by byty pro učitele měly být k dispozici v průběhu první poloviny příštího roku. Dodal také, že potřebným profesím budou sloužit byty, které Praha získá vstupem do čtyř bytových družstev. Vstup metropole do bytových družstev Vašátkova, Smikova, Vlčkova a Výhled Černý Most následně zastupitelstvo schválilo. Semelová uvedla, že vstup hlavního města do družstev podporuje, je ráda, že budou sloužit potřebám metropole.

Zákonodárná iniciativa k bydlení

I jiný bod se týkal bydlení. Praha využije své zákonodárné iniciativy a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poputuje daňový balíček pro dostupné bydlení, které se aktuálně v metropoli i dalších městech trvale zhoršuje. Zákonodárná inciativa směřuje ke snížení daňového zatížení pořízení bytu. V zastupitelstvu získal návrh jednomyslnou podporu ze všech klubů. Ve Sněmovně bude návrh hájit radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu - STAN), která uvedla, že organizace OECD vydala loni žebříček zemí podle toho, jak se rozvírají nůžky mezi cenami bydlení a příjmy občanů, přičemž Česká republika je na osmém místě z deseti států s nejnedostupnějším bydlením. Zákonodárná inciativa hlavního města předpokládá návrh úpravy daně z přidané hodnoty, daně z nabytí nemovité věci a daní z příjmů. »Cílem návrhu je zvýšení dostupnosti bydlení snížením daňového zatížení všech nabyvatelů bytů už ve fázi samotné úhrady ceny, a to snížením sazby DPH u koupě a rekonstrukce nemovitosti z 15 na 10 procent. Dále navrhujeme rozšířit osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí sloužících k bydlení na všechny fyzické osoby, které v danou dobu nemají jinou takovou nemovitost, a také na bytová družstva, pokud jejich členy jsou jen fyzické osoby splňující tutéž podmínku,« uvedla Kordová Marvanová. V případě daně z příjmů navrhuje Praha snížení základu daně fyzických osob pro výpočet daně z příjmů o platby členů bytových družstev, kterými se tito členové podílejí na splácení úroků z úvěrů sjednaných bytovými družstvy na pořízení těchto bytů. Praha navrhuje i změnu rozpočtového určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům. Semelová řekla, že vítá jakékoli pozitivní změny, díky kterým bude bydlení dostupnější lidem.

Posunutí termínů k Nemocnici Na Františku

Zastupitelé revokovali původní časový harmonogram postupu při zajištění fungování Nemocnice Na Františku prostřednictvím příspěvkové organizace hlavního města Metropolitní nemocnice Na Františku. Zároveň uložili radní Mileně Johnové (Praha Sobě) projednat nové termíny (přibližně konec března 2020) a předložit nový harmonogram postupu při zajištění fungování nemocnice. »Jednání mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 1 o volbě oboustranně přijatelného řešení a jeho detailech byla velmi složitá. Z tohoto důvodu nebylo možno dodržet původně plánované termíny, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 7/6 dne 23. 5. 2019,« uvádí mimo jiné důvodová zpráva. Tehdy zastupitelé schválili záměr, aby Nemocnice Na Františku mohla v budoucnu fungovat v režimu příspěvkové organizace hlavního města. S tím, že Johnová předloží konkrétní dokumenty, na základě kterých budou zastupitelé hlasovat o konečném návrhu. Johnová tehdy mimo jiné uvedla, že Praha není jen obcí, ale i krajem, a jako jediný kraj nemá krajskou nemocnici. Dodala, že nemocnice (která se stala Metropolitní nemocnicí Na Františku) bude zachována pro akutní péči. Někteří opoziční zastupitelé tehdy vyjadřovali určité pochybnosti, jak bude fungovat. Jednání byla tehdy přítomna i někdejší členka výboru pro zdravotnictví ZHMP Helena Briardová (KSČM), která uvítala minimálně to, že nemocnice nebude privatizována. Nyní pro náš list uvedla, že Nemocnice Na Františku je problém už mnoho let. »Řešili jsme ji už v minulém čtyřletém funkčním období. Hlavní město jí každý rok muselo vyrovnávat rozpočet,« řekla. Řešení, kdy v minulosti vznikal smluvní vztah čtyř stran, jí od začátku přišlo složité. Nyní se, jak je výše uvedeno, nestihl v květnu stanovený harmonogram, proto budou termíny posunuty. »Hlavní problém vidím v tom, že na nemocnici je stále nahlíženo z ekonomického hlediska. To ale není výdělečná činnost. Poskytování zdravotní péče je služba veřejnosti, jinak než tímto prizmatem by na ni nemělo být nahlíženo,« dodala Briardová.

Nejen za bezplatné hnědé popelnice

Zastupitelé vzali na vědomí petici za bezplatné hnědé popelnice v Praze. »Většina obyvatel Prahy nemá zahradu vhodnou k založení vlastního kompostu. Podle sčítání lidu v roce 2011 bydlí 78,5 % obyvatel v bytových domech a pouze 16,5 % obyvatel Prahy bydlí v domech rodinných se zahradou. V současnosti mají Pražané možnost objednat si hnědou popelnicí od Pražských služeb a. s. za poplatek 1346 Kč (kontejner 120 l) ročně. S touto možností je však bohužel spojena řada administrativních a jiných úskalí, například obtíže s umístěním popelnice mimo vlastní pozemek, krádeže popelnic, a v neposlední řadě zcela neexistující propagace této služby, což má za následek, že o ní mnozí lidé vůbec nevědí či ji považují za zbytečný luxus navíc. Jelikož třídění bioodpadu považujeme za užitečné pro celou společnost, mělo by být z našeho pohledu podporované a dostupné každému, kdo si platí odvoz komunálního odpadu,« uvádí mimo jiné petenti. V důvodové zprávě je uvedeno, že klíčovou prioritou vedení hlavního města je přispět »k zastavení nárůstu (resp. snížení) množství odpadu, který každý rok obyvatelé Prahy vyprodukují, a zároveň vytvářet podmínky ke zvýšení podílu materiálového využití a recyklace odpadů«. Vedení města proto petiční iniciativu vítá. Semelová záměr podporuje, nicméně upozorňuje na to, že stěžejní problém s odpady v hlavním městě spočívá především ve zdražování poplatku za odpad. »Když k tomu přičteme zdražování elektřiny či vodného a stočného, je to na občany velký finanční nápor,« řekla.

Jaká je hodnota metody Abaku?

Zastupitelé schválili poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem Praha 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 a Nebušice, které jsou určeny více než dvacítce škol na »rozvoj matematické gramotnosti metodou Abaku v hlavním městě Praze«. Zároveň radnímu Šimralovi uložili jednat s městskými částmi s cílem snížit navrhovanou částku v celkové výši 3 181 500 korun. Abaku je metoda na výuku matematiky, jež je postavena na herním přístupu, která podle jejích zastánců (a předkladatele návrhu – radního Šimrala) zásadně ovlivňuje motivaci dítěte a proměňuje od základu i jeho přístup k matematice jako takové. »Metoda vychází z tzv. abakové rovnosti – rovnosti mezi číselným výrazem, který obsahuje právě jednu početní operaci, a jeho hodnotou (výsledkem). Například 1+1=2. Metoda učí sčítat, odčítat, násobit, dělit a druhé a třetí mocniny a odmocniny přirozených čísel. Výjimečnost metody spočívá v práci bez použití matematických znamének (tj. znamének matematických operací). Žáci si je při praktickém počítání pouze představují a znaménka se ukazují až při vyhodnocení rovnosti anebo je používají v souladu s metodikou Abaku. Žáci dovedou po krátké době v pouhém shluku čísel automaticky rozpoznat rovnost a další souvislosti. To vede k rozvoji schopnosti sebevzdělání a následně k významnému zlepšení duševní a praktické schopnosti práce s čísly,« je mimo jiné uvedeno v důvodové zprávě materiálu.

»Nemám nic proti tomu, aby byly podporovány různé formy, včetně této metody, na kterou jsou různé názory, někteří ji chválí, jiní mají výhrady. Co mě ale zaráží, je celková cena, která činí přes tři miliony korun, což bylo kritizováno už v rámci jednání školského výboru, které bylo přerušeno s tím, aby byly vyjednány nové podmínky,« uvedla Semelová. Souhlasí proto s tím, že bude jednáno o případném snížení částky.

Stříbrná medaile pro Richarda Maříka

Stříbrná medaile hlavního města byla in memoriam udělena Richardu Maříkovi, který byl dlouhá léta ředitelem odboru volených orgánů Magistrátu hlavního města Prahy. »Život Richarda Maříka je velmi úzce spjat s Prahou, neboť zde prožil svůj soukromý i profesní život. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1994 až do svého náhlého úmrtí se intenzivně věnoval práci pro hlavní město Prahu a významně se podílel na zdárném chodu Magistrátu hl. m. Prahy. Jako dlouholetý ředitel klíčového odboru volených orgánů Magistrátu hl. m. Prahy byl široce uznávaným a vysoce respektovaným odborníkem,« je uvedeno v důvodové zprávě schváleného materiálu. »Byl to člověk, který pracoval na magistrátu řadu let, byl duší této budovy a v každém případě si toto ocenění zaslouží,« dodala pro náš list Semelová.

První lednové jednání ZHMP je plánováno na čtvrtek 23. ledna.

(ac)

15. 12. 2019  (ac)