Připomněli hrdiny odboje z Morávky

Občané Morávky a okolních obcí, regionální organizace Českého svazu bojovníků za svobodu a Svazu důchodců ČR, OV KSČM ve Frýdku-Místku si připomenuli 75. výročí tragické události z prosince 1944 v beskydské obci Morávka.

Po okupaci Československa v březnu 1939 se Beskydy staly přirozenou základnou zejména pro odbojovou činnost partyzánských oddílů za pomoci a podpory místních obyvatel. Pomáhali převádět antifašisty do Polska a na Slovensko, později sabotovali nacistickou válečnou výrobu, podporovali v Beskydech působící partyzánské oddíly a účastnili se osvobozovacích bojů v závěrečných etapách války.

Obyvatelé Morávky a okolních obcí aktivně pomáhali výsadku Wolfram z Anglie a partyzánům. Ti se po porážce Slovenského národního povstání z části přesunuli do Beskyd. Na území obce Morávka to byla zvláště partyzánská skupina »Za vlast« N. A. Kuzmina. Tento partyzánský oddíl si vybudoval bunkr na úbočí Malého Trávného.

Tam se dne 9. 12. 1944 uskutečnilo nejvýznamnější střetnutí partyzánů s fašisty v Beskydech. V nerovném boji padlo deset partyzánů a občan Morávky pan Dominik Kubošek. Prameny uvádějí 39 mrtvých Němců. Za několik dnů následovala ze strany okupační moci krutá odplata v podobě stanného soudu v Brně a procesu na Morávce.

[o]

Nejtragičtější dny pro Morávku a její obyvatele jsou spjaty se 14. prosincem 1944, kdy se konal veřejný stanný soud nad 24 občany Morávky za napomáhání partyzánům a odbojovou činnost. Šlo o krvavé divadlo stanného soudu v Brně přenesené do obce Morávka, který odsoudil 14 obyvatel obce k trestu smrti a dalších jeho 10 obyvatel poslal do koncentračních táborů. V boji proti nacismu, v koncentračních táborech a věznicích zahynulo 68 občanů Morávky a desítky dalších z přilehlých obcí Krásná, Pražma, Raškovic, Vyšších a Nižních Lhot a dalších.

Jak odcházejí přímí účastníci a pamětníci této pohnuté, ale slavné historie protinacistického odboje v Morávce a Beskydech, tak nám tuto dobu připomínají jen archivní dokumenty, fotografie, památníky a pamětní desky. Poslední přímá svědkyně a odsouzená v procesu tehdy 17letá Venuše Madejová, provdaná Štefková, zemřela v letošním roce. Němými svědky tehdejších událostí tak zůstaly pouze beskydské hory a lesy.

Zcela právem byl proto obci Morávka vládou ČSSR v roce 1965 udělen titul Partyzánská obec a v roce 1971 byla obci udělena Československá cena míru.

Vzor statečnosti a vlastenectví

Pietní akt s položením květin se uskutečnil před památníkem partyzánů nazvaným Noční přechod (byl prohlášen národní kulturní památkou) a před budovou hostince Partyzán, kde tehdy v sále zasedal stanný soud a je umístěna pamětní deska připomínající tragickou událost. Účastníci vzdali holt a s úctou se poklonili obětem tohoto boje. Jsou a budou pro nás vzorem svou statečností a vlastenectvím.

Odkaz hrdinů domácího a zahraničního odboje je více než aktuální právě dnes. Fašismus v Evropě opět zvedá hlavu, účelově se přepisují dějiny. Posledním příkladem je usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. září 2019 »O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy«.

V České republice se polévají barvou a dehonestují symboly osvoboditelů Rudé armády, v Praze 6 pokračuje snaha o odstranění památníku maršála Koněva, v Praze-Řeporyjích rozhodli zastupitelé o vybudování památníku ROA (vlasovců), kteří ve skutečnosti byli příslušníky wehrmachtu a SS a páchali zvěrstva zejména na východní frontě.

Je nutné si v současné situaci připomenout závazek vyplývající z Úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů. Názor komunistů a široké veřejnosti k současnému přepisování historie a nebezpečí návratu fašismu jednoznačně vyjadřuje stanovisko přijaté 9. zasedáním ÚV KSČM dne 14. prosince.

Proto i po 75 letech od těchto tragických událostí je stále aktuální odkaz Julia Fučíka »Lidé, bděte!« a myšlenka »Nic nesmí být zapomenuto, nikdo nesmí být zapomenut«.

Svatomír RECMAN, zastupitel za KSČM, člen OV a KV KSČM

FOTO - autor

19. 12. 2019  Svatomír RECMAN